Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2020. szeptember 1-jével hatályba lépő módosítása nyomán a képzéseken való részvétel feltétele a törvény által előírt bejelentési kötelezettség (15. §) megtételéhez, valamint a felnőttképzési szerződés [21. § (1) bek.] megkötéséhez előírt résztvevői adatok megadása.

I. KÉPZÉSTÍPUSOK

 1. Azonnal elérhető kurzusok

  Azonnal elérhető kurzusok: az érdeklődő a digitális képzés valamennyi anyagához a jelentkezést követően azonnali hozzáférést kap.
  Jelentkezését a rendszerünkben történt rögzítés után emailben visszaigazoljuk, a részvételi díj befizetésére szóló, 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számla másolatának megküldésével. Az eredeti számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére elsőbbségi küldeményként. A képzést a jelentkezés leadását követően, a regisztrációkor/jelentkezéskor megadott felhasználónevével és jelszavával, bejelentkezést követően éri el. A számla kiállítását követő 14 napig jelezheti felénk elállási szándékát. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
 1. Élő webináriumok

  Élő webináriumok: meghatározott dátumhoz kötött, élő, interaktív képzések, amelyek az online térben, interneten keresztül zajlanak. Az előadó a magyarázatát prezentációval szemlélteti, a résztvevők feltehetik kérdéseiket, és megvitathatják a felmerült problémákat. A webinárium előnye, hogy laptoppal, számítógéppel, tablettel, sőt mobiltelefonnal is bárhonnan be lehet kapcsolódni a programba, így az utazási idő és -költség is megspórolható.

  Jelentkezését a rendszerünkben előjegyzésben rögzítjük, melyről küldünk egy emailes visszaigazolást. A részvételi díj befizetésére szóló 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát a képzés indulása előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére, elsőbbségi küldeményként, illetve a számlaképet PDF formátumban is megküldjük az ügyfél által megadott email címre. A webinárium napján direkt linket küldünk a jelentkezéskor megadott email címre, amin keresztül csatlakozni tud a Zoom felületen megtartott előadáshoz.

  A jelentkezést követő 14 napig jelezheti felénk elállási szándékát. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező(k) bármely okból nem tud részt venni a webináriumon, a részvétel átruházható más személyre. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a rendezvény megtartásától eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
 1. Videó-előadások

  Videó-előadások: olyan, előre vagy utólag rögzített képzések, amelyek anyagához a jelentkezést követően azonnali hozzáférést kap.

  Jelentkezését a rendszerünkben történt rögzítés után emailben visszaigazoljuk, a részvételi díj befizetésére szóló, 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számla másolatának megküldésével. Az eredeti számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére elsőbbségi küldeményként. A képzést a regisztrációkor megadott felhasználónevével, és jelszavával, bejelentkezést követően éri el. A számla kiállítását követő 14 napig jelezheti felénk elállási szándékát. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
 1. E-learning kurzusok

  E-learning kurzusok: olyan, több modulos digitális képzések, amelyek a fent említett képzési formák különféle elemeit egyesítik.

Jelentkezését a rendszerünkben előjegyzésben rögzítjük, melyről küldünk egy emailes visszaigazolást. A részvételi díj befizetésére szóló 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát a képzés indulása előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére, elsőbbségi küldeményként, illetve a számla képet PDF formátumban is megküldjük az ügyfél által megadott email címre. A képzést a jelentkezés leadását követően, a regisztrációkor/jelentkezéskor megadott felhasználónevével és jelszavával, a bejelentkezést követően éri el
A képzés előtti 28. írásban történő lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező(k) bármely okból nem tud részt venni az e-learning, a részvétel átruházható más személyre. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a rendezvény megtartásától eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

II. KEDVEZMÉNYEK

A SkillEd oldalán feltüntetett árak nettó árak. Az áfa mértéke valamennyi képzés esetén 27%.
A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK

1. Érvényesség

A Jelentkező és a SkillEd jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatát az “Általános Szerződési Feltételek” jelentkezéskor érvényes formátumában felsorolt pontjai határozzák meg.

2. Szerződéskötés és visszavonás

A SkillEd köteles a Jelentkező által leadott jelentkezést az ajánlatban feltüntetett feltételekkel teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Jelentkező jogosult a jelentkezés visszavonására, illetve a SkillEd által tévesen feltüntetett képzésáron történő vásárlásra.

4. Fizetés és késedelem

A Jelentkező banki átutalással, rendezheti a számlát. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a SkillEd érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben a SkillEd a hátralékból származó kára bizonyíthatóan magasabb a fentiekben jelzettnél, úgy jogot formál ennek érvényesítésére.

A jelentkező/megrendelő a jelentkezés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a behajtó cégünk részére továbbítsuk.

 5. Követeléskezelés

 1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Lásd az Adatkezelési szabályzatot.  Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Szolgáltató és munkatársai jogosultak a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
 2. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a Szolgáltató által adott megbízás alapján a követelések behajtása céljából, a Szolgáltató és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli.
 3. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A Szolgáltató az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

Credit Controll Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.)

Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 16. fszt. 8.)

 1. Behajtási díj

Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy behajtási díj jogcímén köteles megfizetni:

0 – 30 000 Ft közötti tartozás    esetén               3 000 Ft + Áfa

30 000 Ft feletti tartozás esetén            5 000 Ft + Áfa-t.