Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2020. szeptember 1-jével hatályba lépő módosítása nyomán a képzéseken való részvétel feltétele a törvény által előírt bejelentési kötelezettség (15. §) megtételéhez, valamint a felnőttképzési szerződés [21. § (1) bek.] megkötéséhez előírt résztvevői adatok megadása.

I. KÉPZÉSTÍPUSOK

Azonnal elérhető kurzusok és videó-előadások
Az érdeklődő a digitális képzés valamennyi anyagához (például írásos leckék, online tesztek), illetve a webinárium felvételéhez a jelentkezést követően azonnali hozzáférést kap.

Élő webináriumok
Meghatározott dátumhoz kötött, élő, interaktív képzések, amelyek az online térben, interneten keresztül zajlanak. Az előadó a magyarázatát prezentációval szemlélteti, a résztvevők feltehetik kérdéseiket, és megvitathatják a felmerült problémákat. A webinárium előnye, hogy laptoppal, számítógéppel, tablettel, sőt mobiltelefonnal is bárhonnan be lehet kapcsolódni a programba, így az utazási idő és -költség is megspórolható.

Előadások (kontakt képzések)
Olyan képzések, amelynek teljes időtartama alatt a résztvevő és az oktató személyesen jelen van a képzés helyszínén.

E-learning kurzusok
Olyan, több modulos digitális képzések, amelyek a fent említett képzési formák különféle elemeit egyesítik.

 • E-bookok

Az e-book egy elektronikus formátumú terméktípus. Az e-book egy pdf kiterjesztésű, illetve flipping book formátumban elérhető szöveges részből – általában a jogszabályi háttér magyarázatából –, valamint egyénileg szerkeszthető, Word vagy Excel formátumú mintadokumentumokból, táblázatokból és/vagy hatályos jogszabályok gyűjteményéből áll. Megrendelés esetén a számlát a megrendelést követő 3 napon belül küldjük meg. 

Kreditpontos pénzügyi továbbképzések

A kreditpontos pénzügyi képzések 3 formában érhetőek el.

 • Előadás (kontakt képzés): olyan továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő személyesen jelen van. A kreditpont-igazolás kiállítása ebben az esetben az aláírt jelenléti ív alapján történik.
 • Online képzés: élő, előadással egyidejű elektronikus képzés.  A kreditpont-igazolás kiállítása ebben az esetben az elektronikus naplózás alapján történik.
 • E-learning: rögzített elektronikus képzés. A kreditpont-igazolás kiállítása ebben az esetben az elektronikus naplózás alapján történik.

A kreditpont-igazolás kiállításának feltételei elektronikus, kreditpontos pénzügyi továbbképzések esetén:

Elektronikus továbbképzési programok esetén – a vonatkozó jogszabályok értelmében – a program teljesítéséért csak akkor jár a résztvevőnek kreditpont, ha a minősített programot teljes egészében, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően teljesíti, és ezt az elektronikus naplózás alátámasztja. Ezért kérjük, hogy amennyiben résztvevőként igény tartasz a kreditpont-igazolásra, a következőket vedd figyelembe.

 • A teljes név használata

Ahhoz, hogy igazolni tudjuk a résztvevő képzés egész időtartama alatti jelenlétét, a rendszer elektronikusan naplózza az online tevékenységet. Kérjük, hogy amikor belépsz a felületre, a beazonosíthatóság érdekében a teljes nevedet add meg.

 • Adatszolgáltatás teljesítése

Kiadónk bejelentési kötelezettséggel tartozik a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR), illetve a Pénzügyminisztérium Felügyeleti Osztálya felé. Kérjük, annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni ennek a kötelezettségének, és ki tudjuk állítani a téged megillető kreditpont-igazolást, a lenti linken add meg a szükséges adatokat.

 • Kreditpontos programok párhuzamos végzésének kizárása

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/E. § (4) bc) pontja, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (5) bc) pontja alapján nincsen lehetőség több kreditpontos képzés párhuzamos elvégzésére. Ezért amennyiben már elkezdtél egy kreditpontos kurzust, addig nem kezdhetsz újabba, amíg azt el nem végezted.

 • A program teljesítése 60 napon belül

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/E. § (4) bd) pontja, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (5) bd) pontja alapján a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül – legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig – teljesítened kell.

 • Az összes modul feldolgozása

Az elektronikus képzéseknek a jogszabályok alapján két formája van: online képzés (élő, előadással egyidejű elektronikus képzés), valamint e-learning (rögzített elektronikus képzés). Amennyiben kreditpontos e-learningen veszel részt, úgy a program akkor minősül teljesítettnek, ha a képzéshez tartozó valamennyi modult – így az írásos digitális leckék, a rögzített videó-előadások, online tesztek stb. – maradéktalanul feldolgoztad, és ezt az elektronikus naplózás is alátámasztja.

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • Jelentkezésedet a rendszerünkben előjegyzésben rögzítjük, melyről küldünk egy emailes visszaigazolást. Kivételt jelentenek ez alól az ún. azonnal elérhető online képzéseink, ahol – külön előjegyzés nélkül – a számlát a jelentkezés után azonnal kiállítjuk.
  • A dátumhoz kötött képzések esetén a részvételi díj befizetésére szóló 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát a képzés indulása előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére, elsőbbségi küldeményként, illetve a számlaképet pdf formátumban is megküldjük az ügyfél által megadott email címre.
  • Lemondás esetén a következő esetekben nem számítunk fel lemondási díjat:
   • élő webináriumok (online képzés): a képzés előtti 3. napig történő lemondás
   • dátumhoz kötött e-learning képzések: a képzés előtti 28. napig történő lemondás
  • A részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként az alábbi esetben:
   • a dátumhoz kötött e-learning képzés előtti 15. napig írásban történő lemondás
  • A teljes részvételi díj esedékes a következő lemondás esetén:
   • a dátumhoz kötött e-learning képzések/ előadások (kontakt képzések) előtti 15. napon túli lemondás
  • Amennyiben a jelentkező(k) bármely okból nem tud részt venni a képzésen, a részvétel átruházható más személyre (kivételt jelentenek ez alól a kreditpontos pénzügyi és építőipari képzések).
  • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a képzés megtartásától eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel.

III. KEDVEZMÉNYEK

A SkillEd oldalán feltüntetett árak nettó árak. Az áfa mértéke valamennyi képzés esetén 27%.
A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

IV. EGYÉB TUDNIVALÓK

1. Érvényesség

A Jelentkező és a SkillEd jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatát az “Általános Szerződési Feltételek” jelentkezéskor érvényes formátumában felsorolt pontjai határozzák meg.

2. Szerződéskötés és visszavonás

A SkillEd köteles a Jelentkező által leadott jelentkezést az ajánlatban feltüntetett feltételekkel teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Jelentkező jogosult a jelentkezés visszavonására, illetve a SkillEd által tévesen feltüntetett képzésáron történő vásárlásra.

4. Fizetés és késedelem

A Jelentkező banki átutalással, rendezheti a számlát. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a SkillEd érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben a SkillEd a hátralékból származó kára bizonyíthatóan magasabb a fentiekben jelzettnél, úgy jogot formál ennek érvényesítésére.

A jelentkező/megrendelő a jelentkezés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a behajtó cégünk részére továbbítsuk.

 5. Követeléskezelés

 1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Lásd az Adatkezelési szabályzatot.  Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Szolgáltató és munkatársai jogosultak a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
 2. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a Szolgáltató által adott megbízás alapján a követelések behajtása céljából, a Szolgáltató és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli.
 3. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A Szolgáltató az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

Credit Controll Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.)

Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 16. fszt. 8.)

 1. Behajtási díj

Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy behajtási díj jogcímén köteles megfizetni:

0 – 30 000 Ft közötti tartozás    esetén               3 000 Ft + Áfa

30 000 Ft feletti tartozás esetén            5 000 Ft + Áfa-t.