1. lekce: Příprava plánu kontrolní a hospitační činnosti