A humán controlling hatékonyságát növelő eszközök Copy

Manapság terjedőben vannak a különböző integrált vállalatirányítási információs rendszerek (ERP – Enterprise Resource Planning) alkalmazása. A legtöbb nagyvállalat, középvállalkozás tekintetében elsősorban az alaptevékenységeket (beszerzés, gyártás, értékesítés) támogatják informatikai rendszerek.

Az informatikai háttér esetén a legnagyobb hangsúly az integráción van. Ezek az integrált vállalatirányítási rendszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat képes legyen különféle erőforrásai felhasználásának nyomon követésére, valamint a velük kapcsolatos tevékenységek rövid, közép és hosszú távú tervezésére. Az egyes erőforrásokkal való tevékenységek elég komplexek, ezért az ERP rendszereket modulárisan építik fel. Az egyes modulok önállóan is használhatóak, de integrált rendszerbe kapcsolva összehangoltan működnek.

A II. generációs ERP rendszerek szélesebb integráltságot teremtenek, ugyanis hatókörüket a környezetre is kiterjesztik, a környezet kapcsolódó folyamatait integrálják. Ilyen lehet a vevők és beszállítók menedzsmentje, vagy a személyügyi tevékenységek esetében az internetes toborzás. Az utóbbi vonatkozásban az integráltság kétféleképpen értékelhető. Egyrészről, hogy a személyügyi tevékenység mely feladatait hangolja össze a rendszer, másrészről a vállalat meglévő informatikai rendszerével milyen integrációt hoz létre.

A személyügyi tevékenységek kapcsán felmerülhet, hogy melyek azok, amelyek hatékony megvalósítására használható egy integrált személyügyi információs rendszer. A vállalatok többségében (kivétel az egyéni és mikrovállalkozások) a bérszámfejtés, a személyi jövedelemadó és a járulékok bevallása, befizetése informatikai támogatással megy végbe. A munkaügyi statisztikával összefüggő adatszolgáltatások is ugyancsak az informatika segítségével történnek. Emellett a vállalkozás méretétől függően a hatósági adatszolgáltatásokat (adóbevallásokat) is elektronikus formában kell elkészíteni. Az adatfeldolgozások általában egy konkrét célból történnek. Ez lehet egy jogszabályi előírás követése, vagy egy vállalatirányítási döntés támogatása. Az informatikai megoldások célja az adatfeldolgozás hatékonyságának növelése, de hozzájárul például az élőmunka költségének csökkentéséhez, a vállalaton belüli különböző adatfeldolgozási és –elemzési feladatok megfelelő sorrendben történő elvégzéséhez. 

A személyügyi szoftverek magyarországi piacáról elmondható, hogy a külföldi, viszonylag elterjedt alkalmazással szemben hazánkban még jóval kisebb mértékű az ilyen rendszerek alkalmazása. Ennek fő oka, hogy egy HR modul bevezetése igen tőkeigényes, s a hazai vállalatok pénztárcája számára a nemzetközi vállalatirányítási rendszerek HR moduljai sokszor túlságosan megterhelő megoldást jelentenek. A magyar piacon jelen vannak a hazai fejlesztők költség-hatékony megoldásai is, melyek funkcionalitásukat tekintve versenyképesek.

A hazai piacon megtalálható személyügyi informatikai rendszerek: a mySAP ERP HCM, ORACLE E-Business Suite HRMS, Microsoft Dynamics NAV, VT-Soft OPUS HUMÁN és NEXON Humánügyviteli szoftverek. A szoftverek vagy egy integrált vállalatirányítási rendszer moduljaként működnek, vagy alkalmasak arra, hogy egy másik ERP rendszerhez illesztve funkcionáljanak.

Felhasznált irodalom:

1. Géczi, L.: A humánerőforrás controllingja. 2006. különszám.

2. Ambrus, T., Lengyel, L.: Humán controlling számítások. Budapest, CompLex Kiadó Kft. 2006.

3. Johanson, U., Eklöv, G., Holmgren, M., Mårtensson, M.: Human resource costing and accounting versus the balanced scorecard: a literature Survey of experience with the concepts. School of Business Stockholm University, 1998.

4. Gyökér I.: Humánerőforrás menedzsment. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.