A környezeti controlling funkciói Copy

Háló, Hálózati, Technológia, Fejlesztő, Touch, Ujj

Sokszor előfordul, hogy a környezeti vezetői számvitelt a környezeti controllinggal azonosítják. Az azonos értelmű szóhasználat védelmében szeretném megjegyezni, hogy a kontrollernek a számvitel által szolgáltatott tényadatok és a tervek közötti eltérések kimutatása a feladata, mely alapján javaslatot tesz a menedzsmentnek a megfelelő döntések meghozatalára.

A környezeti controlling célja, hogy pontos képet adjon a vállalat környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének pénzügyi vonatkozásairól. Ez magában foglalhatja a beruházási döntések környezeti vonatkozásainak a feltárását, a ráfordítások és bevételek környezeti vonatkozású tételeinek az azonosítását és egyéb, a vállalatok környezeti teljesítményével kapcsolatos pénzügyi adatok elemzését, felhasználását a döntéshozatal során. A környezeti vezetői számvitel segítségével azonosítani lehet olyan tényezőket (pl.: a rejtett környezetvédelmi költségeket), melyek figyelembevételével javulhatnak a beruházási projektek megtérülési mutatói, valamint a vállalat jelentős megtakarításokra is szert tehet. 

A potenciális megtakarítások azonosításának és számszerűsítésének segítségével a környezeti controlling támogathatja a megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések (pl.: a tisztább termelési technológiák alkalmazása) megvalósítását. A környezeti vezetői számvitel másik jelentős előnye, hogy azonos nyelvet biztosít a környezeti és pénzügyi szakemberek számára, ami a kommunikáció javulása révén szintén pozitív hatással lehet a vállalati döntésekre. 

A vezetői döntéshozatal támogatása mellett még számos területen használhatók a környezeti controlling által szolgáltatott adatok, információk. 

Az alábbiak szerint lehet összefoglalni a környezeti controlling valamennyi alkalmazási területét: 

 • Éves környezeti költségek, kiadások elemzése, értékelése
 • Beruházások értékelése
 • Termékek árazása, önköltségszámítás
 • Életciklus költségelemzése
 • Éves költségvetés készítése
 • A környezetvédelmi költségek és bevételek megjelentetése az éves beszámolóban
 • Környezetvédelmi projektek költségeinek és megtakarításainak azonosítása
 • Környezetbarát termék- és folyamattervezés
 • Környezetközpontú irányítási rendszer működtetése
 • Környezeti teljesítményértékelés, benchmark
 • Tisztább termelési projektek támogatása
 • Környezeti és fenntarthatósági jelentések írása
 • Környezeti információk statisztikai célú szolgáltatása hatóságoknak, anyavállalatnak, egyéb érdekelt feleknek
 • Kockázatmenedzsment