A környezeti költségek megjelenésének gyakoriságához és módja Copy

Forrás: Madarasiné Szirmai Andrea: A környezeti vezető és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetőségeik az éves beszámolóban, Budapesti Gazdasági Főiskola – Magyar Tudomány Napja, 2007