Alapvető fogalmak Copy

  1. Szokásos költségek

A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében vásárolt eszközök, elvégzett tevékenységek, hozzákapcsolódó szolgáltatások költséget jelentenek a vállalat számára, melyet a működési költségek között fog kimutatni. Ezeket a tételeket, melyeket a hagyományos számviteli rendszerben is nyomon lehet követni – szokásos költségnek nevezik. 

  1. Rejtett költségek

A kibocsátott levegő tisztításával kapcsolatos berendezések üzemeltetése azonban az alkatrészgyártó vállalat számára más költségeket is jelent. Ilyenek a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésével, szállításával, adminisztrációjával járó költségek vagy azok a költségek, melyek a dolgozók egészségkárosodásával hozhatók kapcsolatba. Az előbbieket általában az üzemi vagy vállalati általános költségek között tartják nyilván, míg az utóbbiak az alkalmazottak gyakori megbetegedéseinek hatására kieső munkaidő vagy kártérítés formájában jelentkezhetnek. 

  1. Feltételes költségek

Azokon a területeken, ahol elképzelhető, hogy balesetek fordulnak elő, és azok eredményeképpen a környezetben vagy személyekben kár keletkezik, figyelembe kell venni az ún. feltételes költségeket is. A kategória költségei közé olyan, a jövőben felmerülő kiadások tartoznak, melyek bekövetkezése nem bizonyos. Ilyen feltételes költségek a legtöbb termelő vállalat esetében azonosíthatóak a termelési folyamatok veszélyességének a függvényében. Ezek lehetséges felmerülési formái a környezet megtisztításának a költségei, a vállalat által fizetendő kártérítések, bírságok, a szigorodó előírásokból származó költségnövekmények stb.

  1. Intangibilis költségek

A környezeti költségek negyedik fajtája ezeket a leginkább a vállalat image-éhez kapcsolódó költségeket fogja össze, és intangibilis költségeknek nevezzük őket. Az intangibilis költségek nehezen megfogható költségeket jelentenek, idetartoznak a hatósági, lakossági kapcsolatok megromlásából eredő költségek, illetve a jó kapcsolatokból származó hasznok.

  1. Externális költségek

Az externális költségek azon költségek, amelyek nem a vállalatnál jelentkeznek, hanem a társadalom egyéb csoportjainál. Externális költségek tehát mindazok a vállalat által nem szándékosan okozott károk (környezetben, egészségben), melyekért a vállalatot nem kötelezik kártérítésre. Ilyen externális költségeknek az égési folyamatok eredményeképpen kibocsátott szén-dioxid, melynek mennyiségét nem korlátozzák jogszabályok, illetve melyek után nem kell adót vagy bírságot fizetni, azonban bizonyítottan hozzájárul a klímaváltozáshoz, mely a társadalom bizonyos tagjai számára jelentős költségeket jelent már napjainkban is. 

Az externális költségek számszerűsítése elsősorban nem a vállalat, hanem a szabályozó hatóságok feladata, hiszen nekik kell kezelni az externáliákból származó problémákat. Gyakran azonban itt is a számszerűsítés nehézségei jelentik a legnagyobb akadályt a megfelelő szabályozás kialakításában.

  1. Önkéntes környezeti költségek

Azok a költségek, melyeket nem a környezeti előírásoknak való megfelelés, hanem önkéntes vállalások, programok miatt merülnek fel. Ezek megfelelésen túli teljesítéshez kapcsolódó költségek.

  1. Utólagos környezeti költségek

Egy folyamat, technológia vagy üzem előírások szerinti bezárásának, leszerelésének és a terület rehabilitációjának költsége.

  1. Jövőbeli költségek

Azon költségek, melyek a jövőben valószínűleg felmerülnek, és melynek időpontja jelenleg nem feltétlenül ismert. Néha környezeti kárfelelősségnek is nevezik.

  1. Esetleges költségek

Olyan költségek, melyek jövőbeli felmerülése nem valószínű, azonban bizonytalan jövőbeni események bekövetkezésétől függően előfordulhatnak (pl.: jövőbeni szivárgások kármentesítési költsége).