Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges előírások

Minden létesítménynél, gazdálkodó szervezetnél merülnek fel olyan munkák, feladatok, amelyekre más vállalkozásokat kell a létesítménybe beengedni és számukra engedélyezni, hogy ott munkát végezzenek. A munkavégzéshez nem elég pusztán az ügyvezető megbízása, illetve szóbeli engedélye. A tűzvédelmi megbízottnak ki kell dolgoznia egy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, ami tartalmazza mindazon előírásokat, követelményeket, amelyek nemcsak a jogalkotótól származnak, hanem esetlegesen a cégvezetés külön kérésére fogalmazódnak meg. Ezek általában a minőségirányítási rendszerekből, külföldi szabványoknak való megfelelésből erednek. 

Például:

A hegesztés általános tűzvédelmi előírásai

  • Hegesztéssel csak olyan személyt szabad megbízni, aki tűzvédelmi szakvizsgát tett, hegesztői képesítéssel rendelkezik, és ezt szakmunkás- vagy hegesztő tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal tanúsítani tudja. 
  • A hegesztést csak szabályos és kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni. 
  • Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad. 
  • Oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel kezelni, tisztogatni tilos. 
  • A hegesztő berendezést az e célra készített kocsira rögzítetten kell szállítani. Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a keletkező hő és a szétfröccsenő izzó fémrészek ne érjék a palackokat és a tömlőt, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak. Munka befejezéskor a készülékeket a tárolóhelyre kell visszaszállítani. 
  • A lánghegesztő berendezések előírásos állapotát negyedévenként, az ívhegesztő berendezéseket évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával be kell mutatni. 

Ebben a pontban más ágazati szabályzók rendeleteit is fel lehet sorolni, sőt ez általánosságban igaz a tűzvédelmi szabályzat egészére, kifejezetten, amikor a tevékenységgel kapcsolatos szabályokat rögzítjük. Más szabályzókból a tűzvédelmet is érintő szabályokat bele lehet és bele kell ültetni a készülő szabályzatba!

C:\Users\petren\Downloads\sparks-195834_640.jpg