Animace a multimédia

Cílem tohoto e-Learningu, jak už jeho název napovídá, je pomoci vám efektivněji a rychleji pracovat v prezentačním programu PowerPoint.

V třetí lekci se podrobněji zaměříme na záznam a vložení zvuku či mluveného komentáře, možnosti vkládání videosouborů, vytváření vazeb a propojení uvnitř prezentace, vkládání ovládacích tlačítek a následné přiřazení akcí, vytváření a úpravu animačních efektů a na vytváření vlastní dráhy pohybu objektů na snímku.

Výklad je zaměřen velice prakticky: poskytne vám názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a také doprovodné příklady. V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního testu z předchozí lekce.