Az Áfa tv. 10. számú melléklet 5. pontja 2021. január 3-ig a következők szerint rendelkezett:

„Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.”

2021. január 4-étől a szóban forgó jogszabályhely szövege a következők szerint módosul:

„5. Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot.”

A jogszabály szövegébe tehát bekerült az „is” kitétel is.

Példa:

„A” Kft. 2000.000 Ft + 27 % áfa vételár fejében termékeket értékesített „B” Kft. részére.

A teljesítés megvalósulására tekintettel „A” Kft. 635.000 Ft előleget kapott „B” Kft-től, amelyről előlegszámlát állított ki. A teljesítés alapján kiállított számlában a kapott előleget beszámította.

Az előlegszámlát önállóan kell kezelni az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében. Ennek megfelelően az előlegszámla adatait le kell jelenteni az online adatszolgáltatás keretében.

Az előleg beszámítását tartalmazó számla vonatkozásában az adatszolgáltatást az alábbi tartalommal kell benyújtani.

MegnevezésAdóalapÁfa
Teljes ellenérték lejelentése2.000.000  Ft540.000 Ft
Beszámított előleg lejelentése– 500.000 Ft– 135.000 Ft

A NAV álláspontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettséget már 2020. július 1-jétől ennek megfelelően kellett teljesíteni, függetlenül attól, hogy a 2021. január 3-ig az Áfa tv. 10. számú melléklet 5. pontja az „is” jogszabályi kitételt nem foglalta magában.