Bérleti díj és közüzemi költség együttes számlázása

A bérbeadónak lehetősége van arra, hogy az adott időszakra megállapított bérleti díjat és az átterhelt közüzemi költségeket egy számlán szerepeltesse. Ezt a bérbeadó saját döntése alapján nyilvánvalóan akkor teszi meg, ha a bérlő a bérleti díjat és az átterhelt közüzemi költségeket ugyanazon időpontig köteles megfizetni. Ebben az esetben a bérleti díj és az átterhelt közüzemi költségek tekintetében a teljesítés időpontjának szükségszerűen egybe kell esnie. A teljesítés időpontját az átterhelt közüzemi költséggel együtt számlázott bérleti díj elszámolási időszakából kiindulva kell meghatározni.

Példa
A bérbeadó és a bérlő naptári hónapra vonatkozó bérleti díjban állapodott be, amely felül a bérlő köteles a tényleges fogyasztás alapján felmerült, a szolgáltató által számlázott közüzemi költségeket (víz, villany, gáz) is megfizetni. A bérbeadó az adókötelessé tételt választotta, továbbá havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.

A bérleti szerződés szerint a bérbeadó a bérlő részére egy számlát állít ki a bérleti díjról és a közüzemi költségekről (a közüzemi szolgáltatók által a bérbeadónak kiállított, a bérlő részére korábban tovább nem számlázott számlák alapján).

a) eset: A bérbeadó a számlát a tárgyhónap 10. napjáig köteles kiállítani, amelyet a bérlő a tárgyhónap 20. napjáig köteles kiegyenlíteni.

Tegyük fel, hogy a bérbeadó a 2020. január havi bérleti díjról és a közüzemi költségekről a számlát 2020. január 5-én állítja ki. Tekintettel arra, hogy a bérbeadó a közüzemi költségeket 2020. január havi bérleti díjjal együtt számlázta, ezért a közüzemi költségek a 2020. január havi bérbeadási szolgáltatás adóalapjába tartozó járulékos költségnek minősülnek.

Az elszámolási időszak utolsó napja 2020. január 31-e, amelyet az esedékesség napja megelőz.

A bérbeadó a bérleti díjat és a közüzemi költségeket terhelő áfát a számla kelte alapján 2020. január havi áfa bevallásában köteles elszámolni, mivel a számlát az esedékesség időpontja előtt kiállította.

b) eset: A bérbeadó a számlát a tárgyhónap 20. napjáig köteles kiállítani, amelyet a bérlő a tárgyhónap utolsó napjáig köteles kiegyenlíteni.

2020. január havi bérleti díjjal együtt számlázott közüzemi költség a 2020. január havi bérleti díj járulékos költsége. Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napjára esik, ezért a bérbeadó a bérleti díjat és a közüzemi költségeket terhelő áfát az elszámolási időszak utolsó napja alapján 2020. január havi áfa bevallásában köteles elszámolni.

c) eset: A bérbeadó a számlát a tárgyhónap utolsó napjáig köteles kiállítani, amelyet a bérlő a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni.

A közüzemi költséget a bérbeadó 2020. január hónapra vonatkozó bérleti díjjal együtt számlázta, tehát az ezen időszakra vonatkozó bérleti díj járulékos költsége. Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpont, ezért a teljesítés időpontja az esedékesség napja.

A bérbeadó a bérleti díjat és a közüzemi költségeket terhelő áfát az esedékesség napja alapján 2020. február havi áfa bevallásában köteles elszámolni.