Bérleti díjon felül tényleges fogyasztás alapján áthárított közüzemi költségek kezelése

NAV honlapján 2015. december 17-én megjelent tájékoztatás „Időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályozás változása” – továbbiakban:„NAV Tájékoztató” – címmel. Az adóhatóság álláspontja a közüzemi költségek kezelése vonatkozásában a NAV Tájékoztató szerint a következő:

„Rögzíthető továbbá, hogy – feltételezve azt, hogy a főszolgáltatás (bérbeadás) tekintetében naptári hónapra megállapított díj van – a rezsiköltség azon hónapra eső bérleti díjnak az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költségét képezi, amely hónapban a bérlő annak megfizetésére kötelezett, az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésében lévő „….szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg” fordulata alapján. Előbbieknek megfelelően tehát, az ügylet áfabeli elszámolási időszakának meghatározása szempontjából kizárólag a bérleti díj elszámolási időszaka mérvadó.”