Druhy a typy pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatele a postup při hlášení pracovních úrazů

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.“ Henry Ford
Zdroj: ProByznys.info

Pracovní úrazy a nemoci z povolání rozhodně patří k nežádoucím jevům na jakémkoliv pracovišti, a to z hlediska obou smluvních stran pracovněprávního vztahu – zaměstnance i zaměstnavatele.

Je proto maximálně vhodné a žádoucí, aby byli všichni účastníci pracovněprávního vztahu a pracovního procesu informováni o zásadách předcházení pracovním úrazům a o základních bezpečných pracovních postupech a aby tyto preventivní postupy maximálně dodržovali. Vyšetřování pracovních úrazů například často odhalí, že jejich příčinou byl nepořádek či nevhodně rozmístěné výrobní prostředky, stroje, zařízení a nábytek na pracovišti.

Velmi důležitá je i znalost základních práv a povinností účastníků a předepsaných postupů v případě, že k pracovnímu úrazu dojde.