Hivatkozások

A számítások során valahogy azonosítanunk kell a képletekben felhasznált forrásadatokat, illetve nagyobb munkalap-tartományokat, mint forrásterületet. Erre szolgálnak a hivatkozások. Ezeket a cellakoordinátákat alkalmazzuk a képletek írásánál, és szerepük szerint megmutatják, hogy a képletben leírt műveletet mely cellák tartalmával végezzük. A külső hivatkozás más munka­füzetekre, távhivatkozások más alkalmazások adataira utal.

A hivatkozások három típusa:

  • relatív hivatkozás, mely az alkalmazás helyéhez viszonyítva adja meg a cella hivatkozását (vagyis, hogy a képletet tartalmazó cellától indulva hol található meg a hivatkozott cella). Az oszlopokat betűk, a sorokat számok jelölik (például A1 stílusú hivatkozásnálvagy B2:G7). Az R1C1 stílusú hivatkozásnál az oszlopokat is számok jelölik. Az aktív cella relatív hivatkozása megjelenik a szerkesztőléc név mezőjében. A relatív helyzet megmarad akkor is, ha a hivatkozó cellát áthelyezzük a táblázatban máshová. Ilyenkor azonban a hivatkozott cella már eltér az eredetitől! Relatív hivatkozást használtunk fenti példáinkban. Ez a program alapértelmezése. Mivel relatív hivatkozásnál a program azt rögzíti, hogy a hivatkozott cella hány sor és hány oszlop távolságban található a hivatkozás helyétől, ezért a hivatkozást tartalmazó képlet másolásakor a relatív hivatkozás elemei mindig annyival változnak, amennyivel a képlet az eredeti helyéhez képest elmozdult.
  • abszolút hivatkozás, mely a cella pontos helyzetét adja meg. Itt az oszlop betűje és a sor száma előtt a $ jel áll (például $A$1). Értelem szerűen a hivatkozó cella áthelyezésekor a hivatkozás továbbra is az eredeti cellára mutat.
  • kevert hivatkozás, melya fentiek keveréke. Ennél az oszlop betűjele vagy a sor száma előtt a $ jel látható, például (B$1 vagy $B1), vagyis a hivatkozás egyik része abszolút, másik része relatív.

E három típusú hivatkozás közt egyszerűen válthatunk. A szerkesztőlécen jelöljük ki az átalakítandó cellahivatkozást, majd addig nyomkodjuk az F4 billentyűt, amíg a megfelelő formát nem kapjuk, mivel az Excel az F4 lenyomásra ciklikusan a következő típust állítja be. Mindig a feladat határozza meg, hogy milyen típusú hivatkozást használjunk, hiszen van, amikor a relatív, van amikor az abszolút, vagy a kevert hivatkozás előnyösebb!