Hodnocení a práce s kolektivem

V poslední lekci našeho e-learningu se důkladně podíváme na hodnocení žáků-cizinců a doporučíme konkrétní aktivity pro práci s kolektivem, do něhož je žák-cizinec začleněn.