Jak plnit hygienické požadavky a předpisy

V této lekci se podíváme blíže na další legislativní požadavky kladené na školní jídelny (ŠJ), které jsou stanoveny zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení 852“), a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygienypři činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 137“).

Hygienické požadavky nařízení 852

Článek 4, odst. 2 nařízení 852 stanovuje provozovatelům všech potravinářských podniků povinnost dodržovat obecné a zvláštní požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení uvedené v příloze II.