Jak pracovat s rodiči a s integrovanými žáky?

Součástí povolání nejen třídního učitele je pravidelné setkávání s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Ve 3. kapitole e-learningu proto shrneme to nejzásadnější k hladkému průběhu spolupráce. Na závěr lekce zároveň doporučíme konkrétní kroky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.