Jak si poradit s krizovými situacemi?

Nesprávné chování žáků má vždy nějaké příčiny. Žák se snaží získat učitele spolupracujícím chováním, protože je schopen je ovládat a chce být přijímaným členem sociální skupiny. Teprve když tato nabídka není přijata, pokouší se žák získat pozornost učitele (a spolužáků) různými typy chování:

  1. upoutávání pozornosti,
  2. boj o moc,
  3. snaha pomstít se,
  4. stavění vlastní neschopnosti na odiv.

Všechny tyto modely mají jiné projevy a jiné postupy řešení. Ke všem je ale nutná dobrá znalost žáků a vytvoření pozitivního klimatu ve třídě. Potom ztrácí narušitel podporu a v tomto souboji osobností bývá tím silnějším pedagog.