Jak správně nastavit limity a pravidla?

Každý, kdo stál před třídou plnou žáků, jistě ví, o čem je řeč, jestliže hovoříme o třídním klimatu. Právě to ovlivňuje fungování vztahu třídy, učitele a školy. Všichni bychom se na jeho rysech přibližně shodli, ale zřejmě ne bez jistých rozporů o tom, co zahrnuje a co ho ovlivňuje. Jedno je však jasné, pokud ve třídě panuje pozitivní klima, děti jsou motivované a chodí do školy rády.