Kiürítésszámítás

A kiürítés számítás esetén az OTSZ 7. mellékletben foglalt 2. táblázatban előírt kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni.

4. táblázat – Kiürítési normaidők

A hagyományos kiürítés számítás két részre osztható:

  • Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése

A kiürítési számítás során mindig az a veszélyeztetett helyiség, ahonnan a legkörülményesebb a menekülés, tehát a leghosszabb a menekülési útvonal, legkeskenyebb az ajtó, legnagyobb a lehetséges benntartózkodók száma stb. A számítást alapvetően befolyásolja, melyik helyiséget választjuk ún. „mértékadó” veszélyeztetett helyiségnek. Az első szakaszhoz tartozik még a helyiségcsoport kiürítési időtartamának számítása, ahol a helyiségből történő kijutást követően a menekülő személyek egy „köztes” folyosószakaszra, helyiségbe érnek. 

  • Második szakasz: az épület, építmény, tűzszakasz kiürítése

A második szakaszban azt számítjuk ki, hogy a menekülési útvonalról (nem helyiségből) a biztonságos térbe való eljutás mennyi időt vesz igénybe. Bonyolultabb modellek esetén mérlegelni lehet, hogy a kiürítést az épületen kívülre vagy másik tűzszakaszba, illetve egyéb biztonságos védett térbe (pl.: tetőre) tervezzük-e meg.