Konflikty a konfliktní lidé na vašem pracovišti a ve vašich kolektivech

Konfliktní lidé neznamenají jen konflikty s lidmi

Téma dalšího dílu je zaměřeno na nepříliš optimistické téma – konfliktní osoby. O to je však důležitější a zásadnější. Ve své praxi vidím, že tato oblast zapříčiňuje největší počet problémů v životě ředitelů škol. Těch zřejmých i těch skrytých.

Dobré schopnosti manažerů jsou proto nejen ve školách v této oblasti opravdu zásadní. Pro každého manažera – ředitele školy – je důležité problematické, konfliktní osoby včas a správně rozpoznat, nastavit si s nimi optimální styl komunikace a eliminovat jejich vliv na ostatní spolupracovníky. V neposlední řadě je pak důležité se „nenakazit“ jejich přístupem k životu, a nenechat si tak rozvrátit celý tým i celou vaši školu. Jsou to tedy schopnosti manažerů, které opravdu rozhodují o dalším úspěchu, selhání nebo dalších problémech, které tyto osoby způsobují.