Környezeti költségek meghatározása Copy

A környezeti információs és controllingrendszer számviteli funkciójának célja a vállalatra vonatkozó külső és belső környezeti adatok nyilvántartása, elemzése. Számos esetben mind a pénzügyi adatok, mind pedig a fizikai mennyiségek meghatározása, nyilvántartása szükséges. Például egy környezetvédelmi projekt megvalósításának (kármentesítési projekt) vagy egy központi szennyvíztisztító üzemelésének nyomon követését lehet említeni. (A nyilvántartási funkcióra szintén alkalmazható a számvitel szó, mégpedig a környezeti számvitel. Az angolszász terminológiában erre az „environmental accounting” kifejezés terjedt el.)

A fizikai jellegű információkat tekintve a vállalatok (a jogszabályi előírások miatt is) meglehetősen jól állnak. Tisztában vannak az általuk kibocsátott szennyező anyagok, a keletkező hulladékok mennyiségével, a környezetvédelmi projektek fizikai paramétereivel. Ezeket valamilyen formában nyilvántartják és értékelik is. A környezeti költségeket illetően viszont a vállalatok többnyire csak bizonyos költségeket ismernek, illetve tartanak nyilván. Ilyenek például a veszélyes hulladék ártalmatlanításának a költsége, a büntetések, a talajvíz kármentesítésének költsége. Ellenben a vállalatok többsége nincs tisztában a valós, valamint az egyes termékek előállításának, illetve gyártási folyamatainak környezeti költségével. Ennek legfőbb oka, hogy a környezeti költségek figyelembevétele nem teljes körű, illetve a környezeti költségek allokációja egyáltalán nem vagy nem megfelelően történik meg, ami téves döntésekhez vezet, illetve vezethet.

Tulajdonság/Típus Szokásos Rejtett Feltételes Intangibilis Externális 
Jelenlegi 
Jövőbeni 
A vállalat viseli 
A társadalom vagy a környezet viseli 
Mértéke ismert 
Mértéke becsülhető 
Általános költségek között szerepel 

Költségkategóriák

Forrás: Csutora Mária –Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, 2004

A környezeti költségek ismerete közvetlenül vagy a környezeti mérőszámokon keresztül lehetőséget nyújt a környezeti szempontok vezetői döntéshozatalba történő integrálására. Azért is fontos lehet, mert a környezeti költségek egyes vállalatok esetén a működési költségek akár 22%-át is elérhetik.

A környezeti költségek meghatározásának egyik nagy jelentősége az, hogy a vállalati érdekcsoportok (részvényesek, vezetők) figyelmét a környezeti költségekre irányítja, akik ezáltal képesek és motiváltak lehetnek olyan lehetőségek felkutatásában, melyekkel csökkenteni lehet vagy akár el is lehet kerülni e költségek keletkezését, miközben javítják a vállalat környezeti teljesítményét. Ezen túl segíti a potenciális megtakarítási lehetőségek azonosítását, illetve a termékek önköltségébe és piaci árába való beépítését. Tulajdonképpen a környezeti költségek meghatározása lehetővé teszi a környezetvédelmi és a pénzügyi stratégia összekapcsolását, integrálását. A környezeti költségek meghatározása mind működő üzemek, technológiák, mind pedig új beruházások esetén segíti a döntéshozatalt. Ilyen döntések lehetnek például

  • alapanyag kiválasztása,
  • beszállítók értékelése,
  • terméktervezés, -fejlesztés, termékszerkezet összeállítása,
  • beruházási döntések,
  • környezetvédelmi technológiák értékelése, kiválasztása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a döntéshozatalba integrálása során számos feladat merül fel. Először is a környezeti vonatkozású költségeket azonosítani kell, és nyilván kell tartani. Másodszor, ezeket a költségeket a lehető legnagyobb mértékben közvetlenül a költséghelyekhez és a költségviselőkhöz kell allokálni. Harmadszor, a szennyezést megelőző beruházások esetén nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett költségeket is figyelembe kell venni az integrált technológiákkal történő összehasonlítás során.