Koučink

Poslední lekce našeho e-Learningu se věnuje koučinku. Jedná se o metodu, která pomáhá rozvíjet potenciál a schopnosti člověka. Cílem koučování je zlepšení výkonu koučovaného a zvýšení jeho odpovědnosti za dosažené výsledky. Cestou ke zvyšování výkonu je především zlepšení vnímání reality vytvářením a posilováním odpovědnosti a sebedůvěry.

Poslední lekcí se zároveň pomyslně vracíme na samý začátek e-Learningu, kdy jsme rozebírali hlavní předpoklady pro úspěšnou zpětnou vazbu, mentoring a koučink. Znovu vychází najevo, jak zásadně důležité je dobře znát sám sebe a rozvíjet své schopnosti v interakci s druhými. Jedině za těchto předpokladů jsme schopni druhým účinně pomoci v jejich vlastním rozvoji.