Kritéria hodnocení škol

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na konkrétní školní rok schvaluje na základě projednání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Podle těchto kritérií Česká školní inspekce v průběhu školního roku postupuje. Kritéria vycházejí z tzv. kvalitní školy. Dokument a koncepci vytvořila ve spolupráci s odborníky. Dokument je zpracován ve variantě pro mateřské školy, základní školy, střední školy (gymnázia, střední odborné školy), vyšší odborné školy, školní družiny, základní umělecké školy, školní kluby a domovy mládeže.

Hodnocení škol a školských zařízení je prováděno ve 4stupňové škále:

1. Výborná

2. Očekávaná

3. Vyžadující zlepšení

4. Nevyhovující