Legislativní povinnosti a odpovědnost pedagogů

Řešení školního úrazu může být jednoduchou záležitostí, ale také problémem na několik let. Dokonce můžeme jeho řešení i zdědit, ačkoliv jsme se šetření takového úrazu vůbec nemuseli účastnit.

Kdybychom se školním úrazům chtěli zcela vyhnout, nemohli bychom s dětmi a žáky dělat nic, nejezdili bychom na výlety, necvičili, nechodili na procházky, neučili děti lyžovat a plavat. To znamená, že stoprocentní bezpečnost neexistuje, a my se maximálně můžeme snažit, aby byla dodržena co nejvyšší míra. Proto je důležité, abychom měli školní úrazy zpracované tak, aby se s dokumentací dalo pracovat i v letech budoucích, pokud to bude potřeba.