Problematika zákona o silničním provozu

Třetí lekce našeho e-Learningu je určena přímo řidičům referentských vozidel. Připomene nejdůležitější pravidla silničního provozu, upozorní na časté omyly a nedostatky řidičů. Právě tyto informace by měly být nedílnou součástí pravidelných školení, o kterých jsme pojednali v první lekci.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je právní předpis, jenž se vztahuje v různé míře na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích. V této lekci se zaměříme pouze na nejpodstatnější a nejvíce opomíjené pasáže zákona ve vztahu k řidičům firemních vozidel.

Nejprve si připomeneme základní pojmy vztahující se k silničnímu provozu a pravidlům bezpečnosti. Podrobněji se zaměříme na zastavení a stání, neboť při těchto úkonech dochází často k pochybením, která jsou finančně postihována, a případný odtah vozidla znamená navíc značnou časovou prodlevu.

Dále se budeme zevrubně věnovat povinnostem řidiče, například povinnosti mít u sebe doklady, jimiž se prokazuje policejní kontrole, a podrobování se zkoušce na požití alkoholu či jiné návykové látky. Rozebereme povinnost používat bezpečnostní pásy, přizpůsobit rychlost a dodržovat přiměřenou vzdálenost mezi vozidly.

Čtvrtá kapitola je věnována problematice dopravní nehody. Popíšeme zákonný postup jednotlivých účastníků a jejich součinnost i podmínky, za kterých je nutné přivolat k nehodě policii.

V neposlední řadě se dozvíte, kdo má oprávnění zastavit vaše vozidlo a za jakých podmínek tak může učinit. Navazovat bude téma zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu, přičemž si připomeneme pravomoci Policie ČR v oblasti silničního provozu.

V závěru lekce si opět budete moci nově nabyté znalosti ověřit prostřednictvím interaktivního testu.