Mentoring

Když Odysseus odcházel do Trojské války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, učiteli a vychovateli jeho syna Telemacha. Úkolem mentora nebylo pouze vychovat Telemacha, nýbrž vést jej k zodpovědnosti za svůj život.

Po válce musel Odysseus ještě deset let putovat, než se mohl vrátit domů. Již dospělý Telemachus se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala bohyně Athéna, která se přestrojila za Mentora a doprovázela Telemacha na jeho cestě. V té době se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele, zkušené a moudré osoby.

Historie nabízí mnoho dalších příkladů mentoringu, například vztah Sokrata s Platonem, Hydena s Beethovenem či Freuda s Jungem.