Nem pénzben nyújtott előleg

2015.január 1-jétől az előleg adójogi fogalma [áfatörvény 59. § (1) bekezdése] módosult, amelynek folytán nem releváns, hogy az előleg milyen formában teljesül. Ennek következtében előleg nemcsak pénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz átadásával, hanem bármilyen más vagyoni előny nyújtásával is teljesíthető.

Az áfatörvény 59. § (1) bekezdése értelmében, ebben az esetben az előleg teljesítésére a vagyoni előny megszerzésekor kerül sor.

Az áfatörvény 59. § (2) bekezdése szerint a megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. 2015. január 1-jétől hatályos szabályozásból adódóan a követeléscsökkenés is előleg, ha ez a felek közös akaratából történik, vagy jogszabályi rendelkezés folytán az áfatörvény szerinti teljesítési időpont előtt a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója javára realizálódik.

Az előleg 2015. január 1-jétől érvényes fogalma megfelel az Európai Bíróság C-549/11. számú ítéletében (Orfey Balgaria EOOD ügy) foglaltaknak, amely az előleg fogalmát ekként értelmezi.

Követeléscsökkenés azt jelenti, hogy a felek oly módon állapodtak meg, miszerint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke egy másik termék, illetve szolgáltatás, továbbá azt a teljesítésre kötelezett fél számára hamarabb nyújtották, mint ahogy ő teljesít. Ekkor a kapott termék, vagy szolgáltatás ellenértéke előlegként funkcionál.

Követeléscsökkenés előállhat olyan ügylettel összefüggésben is, amelynél a felek időszaki elszámolásban állapodtak meg.

Példa

„Könyvelő” Kft. könyvviteli szolgáltatást nyújt Nagy János egyéni vállalkozó részére, aki szobafestőként folytatja vállalkozói tevékenységét.

A könyvviteli szolgáltatásra vonatkozóan kötött szerződés szerint Nagy János negyedévente 150 000 Ft + áfa könyvelési díj fizetésére kötelezett, amelyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni. A szerződés szerint a „Könyvelő” Kft. a negyedéves könyvelési díjról szóló számlát a negyedév utolsó hónapjának 5. napját megelőzően nem állíthatja ki.

A felek 2020. április 10-én szerződést kötöttek egymással, amely szerint Nagy János 100 000 Ft + áfa vállalkozói díj fejében a „Könyvelő” Kft. bérleményét képező irodában tisztasági festés végez. 

A szerződés szerint a festési munkát Nagy János 2020. május 31-ig köteles elvégezni, valamint a „Könyvelő” Kft. a vállalkozói díj megfizetésére nem kötelezett, hanem az beszámításra kerül a 2020. II. negyedévi könyvelési díjba. Ezáltal Nagy Jánosnak a 2020. II. negyedévi könyvelési díjból csak 50 000 Ft + áfa összeget kell megfizetni.

Nagy János 2020. május 20-án a tisztasági festést elvégezte, a „Könyvelő” Kft. részére szerződés szerinti 100 000 Ft + áfa vállalkozói díjról a számlát kiállította.

Tekintettel arra, hogy a felek a negyedéves elszámolási időszakra vonatkozó könyvelési díj esedékességét az elszámolási időszak (jelen esetben naptári negyedév) utolsó napját megelőző időpontban határozták meg, ezért a teljesítés időpontja a számla kelte, illetve az elszámolási időszak utolsó napja, feltéve, hogy a számla ezt követően kerül kiállításra.

Tekintettel arra, hogy a „Könyvelő” Kft. a 2020. II. negyedéves könyvelési díjról nem állította ki a számlát 2020. május 20-ig, ezért ezt megelőzően részére teljesített szolgáltatás ellenértéke előlegnek minősül, hiszen a beszámításról a felek közösen rendelkeztek, valamint a „Könyvelő” Kft. a vagyoni előnyt (2020. II. negyedévi könyvelési díj részbeni realizálása) az áfatörvény szerinti teljesítési időpont előtt szerezte meg.

Tehát a „Könyvelő” Kft-nek Nagy János részére előlegszámlát kell kiállítani, amelynek végösszege 127 000 Ft, amely 100 000 Ft adóalapot és 27 000 Ft áfát foglal magában. Az előlegszámlán a vagyoni előny realizálásának időpontját kell feltüntetni teljesítési időpontként, amely a festési szolgáltatás áfatörvény szerinti teljesítési időpontja, azaz 2020. május 20-a.

Amennyiben a „Könyvelő” Kft. a 2020. II. negyedéves könyvelési díjról 2020. május 20-án, vagy azt megelőzően a számlát kiállította volna, akkor a teljesítés időpontja a számla kelte. Ezáltal a követeléscsökkenés az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont után következett volna be, ezért Nagy János részéről előleg nyújtása nem valósult volna meg.