Odpověď na dotaz účastníků z diskuse

„Bohužel jsem nebyl schopen vysvětlit pracovníkům MŠMT, že lektorné není jediný náklad aktivity, a oni na nutnosti nákladu na experta trvají. V opačném případě opravdu nebude aktivita uznána.

Dle sdělení MŠMT by v případě, že expert neinkasuje odměnu, nebyl důvod aktivitu do projektu přidávat. Bohužel se mi tedy nepodařilo získat jinou reakci než tu, kterou již účastníci měli.” Marek Třeštík, lektor