Odpovědi na otázky z lekce: Koučink

1. V  následujícím schématu jsou rozřazeny typy pracovníků podle výše potenciálu a dosahovaného výkonu. Ve kterém sektoru se nacházejí pracovníci ideální pro koučink?

Ideálními pracovníky pro koučink jsou lidé v levém horním sektoru, protože mají velký potenciál, ale nízký výkon. Je tedy z čeho těžit.

2. Nahraďte následující uzavřené otázky otevřenými:

 • Dáte si k snídani černý čaj? – Co si dáte k snídani?
 • Bude vás motivovat povýšení na pozici XY? – Co vás bude motivovat k povýšení na pozici XY?
 • Přečetl jste si to pozorně? – Co jste si z toho zapamatoval? (Co Vás z textu zajalo?)
 • Je vám to jasné? – Co byste potřeboval ještě vědět?
 • Udělal jste, co jsem vám řekl? – Co jste přesně udělal?
 • Poskytujete množstevní slevy? Jaké slevy poskytujete?

3.  K otevřené otázce „Jak se máš?“ vytvořte tři otázky uzavřené.

 Máš se dobře? Máš se špatně? No, nemáš se skvěle, co?

4. Jak si myslíte, že budou následující úkoly pracovníka motivovat?

 1. „Vím, že se v té technologii vyznáš lépe než já, ale je třeba, abys postupoval podle mých představ. Já bych si chtěl ověřit jiný přístup.”
 2. „Budeš dělat výsledné součty v tabulkách. Jsi vysokoškolák, musíš to zvládnout.”
 3. „Musíte získat co nejvíc zájemců o naši reklamu. Kdo odpracuje nejvíc dnů, bude odměněn”.

Každý máme jiný práh citlivosti. Pravděpodobně bude první úkol přijímán velmi dobře. Druhý bude přijímán mnohem hůře.  Docílíme toho, že se zaměstnanec (vysokoškolák) bude bát na cokoli zeptat, protože bude mít strach přiznat, že něco neví nebo neumí. Třetí úkol je sice podložen pobídkou ve formě odměny, jakýkoli příkaz se slovíčkem „musíte“ ovšem způsobuje vnitřní „zaseknutí“ lidí.

5. Jsou následující cíle správně formulovány? Co jim případně chybí?

 1. Chci zhubnout. – Cíli chybí termín a není konkrétní. Je nutné specifikovat, do kdy
  a o kolik chce dotyčný zhubnout?
 2. Měla bych se naučit anglicky do konce letošního roku. – Tento cíl se může na první pohled zdát jako dobře formulovaný. Možná by potřeboval zpřesnit (co to znamená umět anglicky – na jaké úrovni?). Podstatnější však je, že se možná koučovaný anglicky moc učit nechce. Buď je to požadavek na jeho pozici, někdo ho k tomu tlačí, nebo si sám není jist, jak to vůbec dopadne. Je třeba se zaměřit na to, jak změnit „měl bych“ na „chci“, případně „budu umět anglicky“.
 3. Do konce roku 2012 nechci být na pozici řadového zaměstnance. – Tento cíl je formulován negativně. Koučovaného je třeba dovést k tomu, aby začal myslet konstruktivněji, tedy vyjádřil, co chce, udělá, změní, a nepřemýšlel nad tím, co nechce a nebude.