Példa a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél hosszabb elszámolási időszak esetén

Példa

„X” Kft. tulajdonát képező irodát bérbe adja „Y” Kft. részére.

A felek a bérleti szerződést 2020. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra kötötték meg, s ezen időszakra 3 000 egység + áfa bérleti díjat határozták meg.

Ha a felek éves bérleti díjat állapítottak volna meg, akkor nem lenne szó 12 hónapnál hosszabb elszámolási időszakról, a teljesítés időpontját az általános szabályok szerint kellene meghatározni.

a) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2023. február 15-ig köteles megfizetni.

„X” Kft. a bérleti díjról a számlát 2022. december 15-én állítja ki.

2020. december 31-én – mint 12. nap utolsó napján – lezárul egy elszámolási időszak, amelynek utolsó napja az időarányos 1 000 egység + áfa összegű bérleti díj vonatkozásában teljesítési időpontnak minősül.

Az időarányos teljesítési időpont folytán „X” Kft. 1 000 egység + áfa bérleti díjat köteles leszámlázni „Y” Kft. részére.

2021. december 31-én – mint 12. nap utolsó napján – ismét lezárul egy elszámolási időszak, amelynek utolsó napja az időarányos 1 000 egység + áfa összegű bérleti díj tekintetében teljesítési időpontnak minősül.

Az időarányos teljesítési időpont folytán „X” Kft. ismét köteles 1 000 egység + áfa bérleti díjat leszámlázni „Y” Kft. részére.

2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakot már 12 hónapnál nem hosszabb elszámolási időszaknak kell tekinteni. Ebből adódóan az arányos 1 000 egység + áfa bérleti díjra vonatkozóan a teljesítés időpontját az általános szabályok szerint kell meghatározni.

A fennmaradó 1 000 egység + áfa bérleti díj tekintetében az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követi, ezért azt kell megvizsgálni, hogy az esedékesség napja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpontra esik-e, vagy sem. A számla kiállításának időpontja nem releváns körülmény.

Az esedékesség napja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpont, ezért a teljesítés időpontja az esedékesség napja, azaz 2023. február 15-e.

b) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2022. december 15-ig köteles megfizetni.

„X” Kft. a bérleti díjról a számlát 2022. december 1-jén állítja ki.

Az a) esethez képest annyi az eltérés, hogy a fennmaradó, 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 1 000 egység + áfa bérleti díj tekintetében az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, ezért azt kell megvizsgálni, hogy az elszámolási időszak utolsó napját megelőzően megtörtént-e a számla kiállítása.

A számla kiállítására az elszámolási időszak utolsó napja előtt sor került, ezért a teljesítés időpontja a számla kelte.

Amennyiben „X” Kft. a számlát 2022. december 31-én, vagy azt követően állította volna ki, akkor a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, azaz 2022. december 31-e lenne.

c) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2022. december 31-ig köteles megfizetni.

A b) esethez képest az az eltérés, hogy a fennmaradó, 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 1 000 egység + áfa bérleti díj tekintetében (2021. december 31-ét követő számlázást feltételezve) a teljesítés napja a számla kiállításának időpontjától függetlenül amiatt az elszámolási időszak utolsó napja, mert az esedékesség időpontja ezen időpontra esik.

d) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2021. június 30-ig köteles megfizetni.

Az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőző időpontra esik.

Ha „X” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjról a számlát kiállítja 2020. december 31-ét megelőzően, akkor a teljesítés időpontjának a számla keltét kell tekinteni. Ebből adódóan minden 12. hónap utolsó napján (2020. december 31-én és 2021. december 31-én), valamint az utolsó elszámolási időszakban (2022. január 1-től 2022. december 31-ig) adófizetési kötelezettség teljesítési időpont, továbbá adóalap hiányában (teljes bérleti díj korábban már leszámlázásra került) nem keletkezik, ezért további számla kiállítására nincs szükség.

Amennyiben „X” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjról 2020. december 31-ig nem állít ki számlát, akkor az időarányos teljesítési időpont 2020. december 31-én beáll, így „X” Kft. 1 000 egység + áfa bérleti díjat köteles leszámlázni „Y” Kft. részére.

„X” Kft. 2020. december 31-ét követően a fennmaradó 2 000 egység + áfa bérleti díjról állíthat ki számlát, amelyen teljesítési időpontként a számla keltét köteles feltüntetni. 2021. december 31-én (feltételezve ezt megelőző számlázást), valamint az utolsó elszámolási időszakban (2022. január 1-től 2022. december 31-ig) adófizetési kötelezettség teljesítési időpont, valamint adóalap hiányában (teljes bérleti díj korábban már leszámlázásra került) nem keletkezik, ezért további számla kiállítására nincs szükség.

e) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2020. december 31-ig köteles megfizetni.

Ebben az esetben a d) esetnél leírtak irányadóak.

f) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. 3 000 egység + áfa bérleti díjat 2020. június 30-ig köteles megfizetni.

Az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőző időpontra esik.

Ha „X” Kft. a 3 000 egység + áfa bérleti díjról a számlát kiállítja 2020. december 31-ét megelőzően, akkor a teljesítés időpontjának a számla keltét kell tekinteni. Ebből adódóan minden 12. hónap utolsó napján (2021. december 31-én és 2021. december 31-én), valamint az utolsó elszámolási időszakban (2022. január 1-től 2022. december 31-ig) adófizetési kötelezettség teljesítési időpont, valamint adóalap hiányában (teljes bérleti díj korábban már leszámlázásra került) nem keletkezik, ezért további számla kiállítására nincs szükség.