Példa – A tervköltségek elemzése Copy

A standard költségként definiálhatjuk azokat az előre jelzett költségeket, amelyeket a menedzsment az eredményes munka feltétele és az indokolt kiadások alapján meghatároz. Gyakorlatilag a tervezett költségek az adott időperiódushoz kapcsolható anyag- és munkaköltségek, illetve rezsiköltségek becslését jelenti. A kontrolling számára szükség van a költségszámvitel által nyújtott feltételrendszer ismeretére, mivel ez alapján lehetséges a becslés elvégzése. Az aktuális vagy tényleges költségek nyilvánvalóan a termelési folyamat után kerülnek számszerűsítésre. A két költség összehasonlítása, a különbségek elemzése hasznos információ a menedzsment számára a későbbi korrekciók elvégzése miatt. A módszernek elsősorban a tervezésnél, a stratégia kialakításánál van nagy szerepe, kevésbé az operatív kontrolling feladatoknál. 

Egy vállalat  által gyártott termékkel kapcsolatos információk:

A tervezett értékesítéssel kapcsolatos információk:

MegnevezésMennyiség
Termék mennyisége, db1 200
Értékesítés mennyisége, db1 000
Értékesítési ár, €/db150

Az aktuális eredmény:

MegnevezésMennyiség
Termelés1 000 db
Értékesítés900 db
Anyagköltség, 4 850 kg 46 075 €
Munkabérköltség, 4 200 óra21 210 €
Változó általános költség9 750 €
Fix általános költség25 000
Értékesítési ár140 €/db
 1. Változó költségek változás
 2. Közvetlen anyagköltség változása 

A közvetlen anyagköltségek változása a jelenlegi és a tervezett költsége közötti különbséget jelenti. 

MegnevezésÖsszeg, €
1 000 db termék esetében, 50 * 100050 000
A tényleges költség46 075
A közvetlen költség különbsége+ 3 925

A különbséget további két tényezőre tudjuk bontani:

 • Közvetlen anyagköltség árváltozása
MegnevezésÖsszeg, €
4 850 kg értéke tervezett áron (10 €/kg)48 000
A tényleges költség46 075
A közvetlen költség árváltozása+ 2 425
 • A közvetlen anyagfelhasználás változása
MegnevezésMennyiség
1 000 db-hoz tervezett felhasználás (5 kg/db)5 000 kg
A tényleges felhasználás4 850 kg
Anyagfelhasználás változása150 kg
Standard cost10 €/kg
Az anyagfelhasználás változása+ 1 500 €

A közvetlen anyagköltség változása nagyrészt abból származik, hogy milyen árat veszünk figyelembe: a standard cost szerintit vagy a jelenlegit. 

 1. Közvetlen bérköltség változása 
MegnevezésÖsszeg, €
1 000 db termék esetében, 20 €/óra20 000
A tényleges költség21 210
A közvetlen költség különbsége– 1 210

Az anyagköltséghez hasonlóan ezt is további tényezőkre lehet bontani:

 • A munkabér változása
MegnevezésÖsszeg, €
4 200 munkaóra tervezett áron (5 €/óra)21 000
A tényleges költség21 210
A közvetlen bérköltség változása– 210
 • Munkahatékonyság változása
MegnevezésMennyiség
1 000 db-hoz tervezett normaóra (4 óra/db)4 000 óra
A tényleges felhasználás4 200 óra
Normaóra felhasználás változása200 óra
Standard cost szerinti egységár5 €/óra
A normaóra változása hatása1 000 €

A rendelkezésre álló idő kevésbé hatékony kihasználásából eredően a költségek emelkedtek. 

 1. Változó termelési általános költségek változása
MegnevezésÖsszeg, €
1 000 db termék esetében, 8 €8 000
A tényleges költség9 450
A változó általános költség különbsége– 1 450

Az előzőekhez hasonlóan bontsuk ezt is további tényezőkre:

 • A változó általános kiadás változása
MegnevezésÖsszeg, €
4 200 munkaóra tervezett áron (2 €/óra)8 400
A tényleges költség9 450
Változó általános kiadás változása– 1 050
 • A változó általános költségek hatékonyságának változása
MegnevezésMennyiség
Munkaóra hatékonyság változása (4200-4000)200 óra
Egység ár, standard2 €/óra
A változó általános költség hatékonyságának változása– 400 €
 1. Fix termelési általános költségek változása 

A teljes fix termelés változását befolyásolja az általános költség felosztása. A felosztás eredményeképp alulbecslés vagy túlzott összeg került hozzárendelésre az adott termékhez. 

A felosztási ráta =

Ha a számláló vagy a nevező vagy mindkettő inkorrekt, akkor a fenti megállapítás bekövetkezik, tehát az általános költség felosztása nem tükrözi a valóságot.

 • Ha a jelenlegi kiadás ± a tervezett kiadás (számláló inkorrekt) → a kiadási eltérés;
 • Ha a jelenlegi termelés/munkaóra → tervezett termelés/munkaóra (számláló) →  volumenváltozás;
 • Az alkalmazottak által ledolgozott munkaóra kevesebb vagy több, mint az, amit a standard megfogalmaz, az volumenhatékonyság változást jelent;
 • A hatékonyságvesztés az, amikor a teljes ledolgozott munkaóra kevesebb az előzőekben tervezettnél → volumenkapacitás változás.

Az általános költségek változása

MegnevezésÖsszeg, €
A tervezett fix általános költség25 000
A felosztott általános költség, 1000*24 €/db24 000
Az általános költség változása– 1 000

A felosztás eredményeképp kisebb költség került elszámolásra, mint amit a standard megfogalmazása során rögzítettek. 

 1. Fix termelési általános költség változása
MegnevezésÖsszeg, €
A tervezett fix általános költség 1200 db * 24 €/db28 800
A jelenlegi felosztás25 000
Kiadás változása+ 3 800
 1. Fix termelési költség volumen változása 
MegnevezésÖsszeg, €
A jelenlegi termelés standard vetítési ráta mellett, 1000 db * 24 €/db24 000
A tervezett termelés standard vetítési ráta mellett, 1 200 db * 24 €/db28 800
Volumenváltozás miatti hatás– 4 800

2a. Fix termelési általános költség volumen hatékonyságának változása

MegnevezésMennyiség
Munkaerő hatékonyságának változása munkaórában– 200
A standard munkaóra6 €/óra
Volumenváltozás miatti hatás– 1 200 €

2b. Fix termelési általános költség volumen kapacitásának változása

MegnevezésMennyiség
Tervezett munkaóra, 1 200 db * 4 óra4 800 óra
A tényleges munkaóra4 200 óra
Munkaóra változás– 600 óra
A standard egységár6 €/óra
Volumen kapacitás változása– 3 600 €
 1. Értékesítési ár változása

Az értékesítési ár változása alkalmas arra, hogy az árbevétel változás mennyire van kiszolgáltatva a piaci kereslet-kínálat változásának. 

MegnevezésÖsszeg, €
Bevétel 900 db értékesítéséből 150 €-s egység ár mellett135 000
A tényleges értékesítés, 140 € mellett126 000
Árváltozás miatti hatás– 9 000

Az értékesítési volumen változásának hatását a következőképp tudjuk számszerűsíteni:

MegnevezésMennyiség
A tervezett értékesítési volumen1 000 db
A jelenlegi értékesítési volumen900 db
A volumen változása– 100 db
A tervezett fedezeti összeg, (150 €/db – 102 €/db)48 €/db
Az értékesítés volumen változása– 4 800 €