Példa – Az átlagkészlet nagyságát befolyásoló tényezők Copy

Egy kiskereskedelmi vállalkozás éves forgalmi és készletadatai fogyasztói áron:

Feladat:

  1. Számítsa ki és értékelje a készletgazdálkodás elemzéséhez szükséges mutatókat és indexeket!
  2. Számszerűsítse az átlagkészlet nagyságát befolyásoló tényezőket!

A feladat megoldása:

Az elemzéshez szükséges adatok, mutatók:

Átlagkészlet nagysága:

Fordulatok száma

A vállalkozás készletgazdálkodása összességében kedvezően alakult, mivel 7,51%-os átlagkészlet növeléssel sikerült a forgalmat 14,76%-kal emelni. Javult a fordulatok száma, csökkent a forgási idő, azonban ez a pozitív változás az iparcikk árufőcsoportban következett be, a másik kettő árufőcsoport készletmozgása lelassult.

Az átlagkészlet változását befolyásoló tényezők vizsgálata:

Az átlagkészlet 196 875 – 183 122,3 = + 13 752,7 ezer Ft-tal emelkedett.

A készletnövekedés okai:

A forgalom nagyságának változása: AF = + 33 739,2 ezer Ft

Ebből:

  1. árváltozás hatása:

Árváltozás = 200 241,80 -183 122,30 =  + 17 119,5 ezer Ft 

  1. volumenváltozás hatása:

Az ár- és volumenváltozás együttes hatása: 15 164,6 * 9,6% = + 1 455,7 ezer Ft 

A forgalom belső szerkezetének módosulása: 

Készletintézkedések hatása: 13 752,7 – (33 739,2 + 8 151,4) = 28 137,9 ezer Ft

A forgalom változása 33 739,2 ezer Ft-os készletnövekedést igényelt, ebből az árváltozás miatti emelkedés 17 119,5 ezer Ft, a volumenváltozás miatti növekedés 15 164 ezer Ft, az ár és volumen együttes változása miatti készlettöbblet 1 455,7 ezer Ft. A forgalom belső szerkezete eltolódott a lassabban forgó, magasabb készletigényű iparcikk árucsoport felé, ami 8 151,4 ezer Ft-tal növelte a készletlekötést. Kedvező, hogy a készletintézkedések jelentősen mérsékelték a készletszükségletet.