Példák a különbözet elszámolásának első módszerére

1. példa
„Tanácsadó” Kft. tanácsadói szolgáltatást nyújt a „Megrendelő” Kft. részére.
A szerződésben a felek 10 000 Ft/óra + áfa tanácsadói díjban állapodtak meg.

A szerződés szerint a „Tanácsadó” Kft. minden naptári hónapban teljesített munkaórákat összesíti, s ezek alapján számított tanácsadói díjra jogosult.

„Tanácsadó” Kft. 2020. január hónapra vonatkozóan 15 munkaóra alapján számított tanácsadói díjat számlázott le a „Megrendelő” Kft. részére.

„Tanácsadó” Kft. a 2020. január hónapra vonatkozó számla kiállítását követően feltárta, hogy 2020. január hónapban ténylegesen 18 munkaórát teljesített.

„Tanácsadó” Kft. 2020. január hónapban ténylegesen teljesített, de le nem számlázott 3 munkaórát hozzáadta a 2020. február hónapban teljesített 12 munkaórához, s a „Megrendelő” Kft. részére 2020. február hónapra vonatkozó számlájában 15 munkaórát tüntetett fel.

„Tanácsadó” Kft. döntéséből következően 3 munkaóra elszámolási időszakának 2020. február hónap minősül, feltéve, hogy a „Megrendelő” Kft. nem kifogásolja „Tanácsadó” Kft. eljárását.

2. példa
„Bérbeadó” Kft. 2020. január 1-jétől üzlethelyiséget ad bérbe a „Tanácsadó” Kft. részére.
A szerződésben a felek havi 100 000 Ft + áfa bérleti díjban állapodtak meg, amelyet a „Tanácsadó” Kft. a tárgyhónap utolsó napjáig köteles megfizetni.

„Bérbeadó” Kft. 2020. január hónapra bérleti díjról szóló számlát tévesen 80 000 Ft + áfa összegben állította ki.

„Bérbeadó” Kft. 2020. január hónapra vonatkozó, de le nem számlázott 20 000 Ft bérleti díjat hozzászámította a 2020. február hónapra vonatkozó bérleti díjhoz, s a „Tanácsadó” Kft. részére 2020. február havi bérleti díjként 120 000 Ft + áfa összeget számlázott ki. „Bérbeadó” Kft. döntéséből következően a 2020. január havi 20 000 Ft bérleti díj elszámolási időszakának 2020. február hónap minősül, feltéve, hogy a „Tanácsadó” Kft. nem kifogásolja „Bérbeadó” Kft. eljárását.

A különbözet elszámolásának másik módszerénél az adóhatóság jogértelmezése szerint (tekintettel arra, hogy a felek a különbözet megfizetésére külön esedékességet határoztak meg, amely meghatározó körülmény a teljesítés időpontja szempontjából) nem módosító számla kiállítása szükséges, hanem a különbözetről külön (új) számlát kell kiállítani. Továbbá az elszámolási időszak nem változik amiatt, hogy a felek a különbözet megfizetésére új esedékességet állapítottak meg.