Példák a különbözet elszámolásának másik módszerére

1. példa
„Tanácsadó” Kft. adótanácsadói szolgáltatást nyújt a „Megrendelő” Kft. részére. A szerződésben a felek 10 000 Ft/óra + áfa tanácsadói díjban állapodtak meg. 

A szerződés szerint a „Tanácsadó” Kft. minden naptári hónapban teljesített munkaórákat összesíti, s ezek alapján számított tanácsadói díjra jogosult.

A szerződés szerint az adott hónapra megállapított tanácsadói díjat a „Tanácsadó” Kft. a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles kiszámlázni, amelyet a „Megrendelő” Kft. a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

„Tanácsadó” Kft. 2020. évben havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.

A szerződés értelmében, ha a „Tanácsadó” Kft. nem a ténylegesen teljesített munkaórák alapján számított díjat számlázta le, s emiatt javára jelentkezik a „Megrendelő” Kft. által is visszaigazolt különbözet, akkor a különbözetről kiállított számlát a „Megrendelő” Kft. annak beérkezését követő hónap 15. napjáig  köteles kiegyenlíteni.

Tegyük fel, hogy a „Tanácsadó” Kft. 2020. január hónapra 2020. február 4-én kiállított számlájában 20 munkaórát tüntetett fel, amely alapján a számla 200 000 Ft + 54 000 Ft áfa összegről szólt.

Tekintettel arra, hogy a felek az esedékességet a tárgyhónapot követő 60. napot megelőző időpontban határozták meg, ezért a teljesítés időpontja az esedékesség napja (2020. február 15.), így „Tanácsadó” Kft. 54 000 Ft áfát 2020. február havi áfa bevallásában köteles elszámolni.

Tegyük fel, hogy a „Tanácsadó” Kft. 2020. február 22-én levélben jelezte a „Megrendelő” Kft. felé, hogy az általa leigazolt óraelszámoló lapok alapján 2020. január hónapban ténylegesen 22 munkaórát teljesített, továbbá kérte 22 munkaóra teljesítésének visszaigazolását.

„Megrendelő” Kft. 22 munkaóra teljesítését visszaigazolta, ennek alapján „Tanácsadó” Kft. 2020. február 29-én kelt számlában kiszámlázta 2 munkaóra díját, 20 000 Ft + 5 400 Ft áfa összeget, a számlát „Megrendelő” Kft. 2020. február 29-én átvette.

A teljesítés időpontja az esedékesség napja, azaz 2020. március 15-e, mivel az korábbi mint az elszámolási időszak utolsó napját (2020. január 31.) követő 60. nap.

Az esedékesség időpontja alapján a „Tanácsadó” Kft. a pótlólag kiszámlázott 5 400 Ft áfát 2020. március havi áfa bevallásában köteles elszámolni.

2. példa
Bérbeadó” Kft. 2020. január 1-jétől üzlethelyiséget ad bérbe a „Tanácsadó” Kft. részére. A szerződésben a felek havi 100 000 Ft + áfa bérleti díjban állapodtak meg, amelyet a „Tanácsadó” Kft. a tárgyhónap utolsó napjáig köteles megfizetni.

A szerződés szerint a „Bérbeadó” Kft. a havi bérleti díjról szóló számlát a tárgyhónap 15. napjáig köteles kibocsátani.

„Tanácsadó” Kft. 2020. évben havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.

„Bérbeadó” Kft. 2020. január hónapra bérleti díjról szóló számlát tévesen 80 000 Ft + áfa összegben állította ki 2020. január 12-én.

Tekintettel arra, hogy az esedékesség napja az elszámolási időszak utolsó napjára esett, ezért a teljesítési időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, a 80 000 Ft + áfa bérleti díjról 2020. január 12-én kiállított számlában ezt az időpontot kell teljesítési időpontként feltüntetni.

Az elszámolási időszak utolsó napja alapján a „Bérbeadó” Kft. 21 600 Ft (80 000 Ft x 0,27) áfát 2020. január havi áfa bevallásában köteles elszámolni.

„Tanácsadó” Kft. 2020. január 20-án kelt levelében jelezte a „Bérbeadó” Kft. felé, hogy nem a szerződés szerinti bérleti díjról kapott számlát.

„Bérbeadó” Kft. és a „Tanácsadó” a 2020. január hónapra vonatkozó, de le nem számlázott 20 000 Ft + áfa bérleti díj elszámolásáról úgy állapodtak meg, hogy azt a „Tanácsadó” Kft. a számla beérkezését követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Tegyük fel, hogy a „Bérbeadó” Kft. 20 000 Ft + áfa bérleti díjról 2020. január 25-én kiállította a számlát, amelyet „Tanácsadó” Kft. ugyanazon a napon át is vett.

Tekintettel arra, hogy 20 000 Ft + áfa bérleti díj 2020. január hónapra vonatkozott, ezért a teljesítés időpontjának meghatározásánál 2020. január havi elszámolási időszakot kell alapul venni.

A felek által meghatározott esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpont, ezért a teljesítés időpontja az esedékesség napja, azaz 2020. február 15-e.

„Bérbeadó” Kft. 20 000 Ft + áfa bérleti díjról 2020. január 25-én kiállított számlájában ezt az időpontot kell feltüntetnie teljesítési időpontként. Ennek megfelelően „Bérbeadó” Kft. 5 400 Ft (20 000 Ft x 0,27) áfát 2020. február havi áfa bevallásában köteles elszámolni.