Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és módosított esedékességi időpont esetén

Az esedékességi időpont módosításáról akkor beszélhetünk, ha az esedékességet a felek közös akaratuk folyamán változtatták meg. Az esedékesség időpontját az ügyletben érintett egyik fél sem módosíthatja saját akaratából.

1. példa
2020. január 1-jétől „X” Kft. óradíjas adótanácsadói tevékenységet végez „Y” Kft. részére.
A szerződés szerint „X” Kft. 45 naponként összesíti a teljesített munkaóráit, amely alapján megállapított díjazásra jogosult.
Jelen esetben az elszámolási időszak 45 nap, az elszámolási időszak utolsó napja minden 45. nap.

A szerződésben a felek a következőket kötötték ki:
– az elszámolási időszakot követő 15 napon belül az elszámolási időszakra vonatkozóan egyeztetik egymástól függetlenül vezetett munkaóra-nyilvántartásaikat;
– a munkaórák egyeztetését követő 15 napon belül, a felek által közösen rögzített munkaórák alapján számított díjazásról „X” Kft. kiállítja a számlát, amelyet ezen időszakon belül köteles „Y” Kft. részére átadni;
– „Y” Kft. a számla ellenértékét annak igazolt átvételét követő 15 napon belül kiegyenlíti.

Tegyük fel, hogy 2020. február 15-től 2020. március 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a munkaórák egyeztetése 2020. május 10-én történt meg, „X” Kft. a számlát 2020. május 20-án állította ki, amelyet „Y” Kft. ugyanazon a napon át is vett. „X” Kft. a számlán fizetési határidőként 2020. június 4-ét tüntette fel.

A példában vázolt esetben a szerződésben foglalt kitételekből korábbi esedékességi időpont következne. Azonban a munkaórák késedelmes elszámolásából következően az esedékesség időpontja a felek közös akarata folyamán módosult („Y” Kft. az „X” Kft. által módosított fizetési határidőt elfogadta). A teljesítés időpontjának meghatározásánál a módosított esedékességi időpontot kell alapul venni. A módosított esedékességi időpont az elszámolási időszak utolsó napját (2020. március 30.) követő 60. napnál későbbi időpont. Ebből adódóan a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, azaz 2020. május 29-e. „X” Kft-nek a számlán ezt az időpontot kell a teljesítés napjaként szerepeltetni.

2. példa
„X” Kft. tulajdonát képező üzlethelyiséget bérbe adja „Y” Kft. részére.
A szerződésben a felek havi bérleti díjat határozták meg.

a) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. a bérleti díjat a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, továbbá „X” Kft. a havi bérleti díjról a számlát a tárgyhónap 5. napjáig köteles kiállítani.

Tegyük fel, hogy „X” Kft. 2020. március havi bérleti díjról a számlát 2020. március 15-én állítja ki, s a késedelmes számlázására tekintettel a számlában fizetési határidőként 2020. március 25-ét tünteti fel.

Ebben az esetben a teljesítés időpontját a módosított esedékesség alapján kell meghatározni.

A módosított esedékességi időpont továbbra is megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, valamint a számla kiállítására is az elszámolási időszak utolsó napját megelőzően került sor, így a teljesítés időpontja megegyezik a számla keltével.

b) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. a bérleti díjat a tárgyhónap 20. napjáig köteles megfizetni, továbbá „X” Kft. a havi bérleti díjról a számlát a tárgyhónap 10. napjáig köteles kiállítani.

Tegyük fel, hogy „X” Kft. 2020. március havi bérleti díjról a számlát 2020. március 20-én állítja ki, s a késedelmes számlázására tekintettel a számlában fizetési határidőként 2020. március 31-ét tünteti fel.

Ebben az esetben is a teljesítés időpontját a módosított esedékesség alapján kell meghatározni.

A módosított esedékességi időpont az elszámolási időszak utolsó napjára esik, ezáltal a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, azaz 2020. március 31-e.

c) eset:

A felek által kötött szerződés szerint „Y” Kft. a bérleti díjat a tárgyhónap utolsó napjáig köteles megfizetni, továbbá „X” Kft. a havi bérleti díjról a számlát a tárgyhónap 20. napjáig köteles kiállítani.

Tegyük fel, hogy „X” Kft. 2020. március havi bérleti díjról a számlát 2020. március 25-én állítja ki, s a késedelmes számlázására tekintettel a számlában fizetési határidőként 2020. április 5-ét tünteti fel.

Ekkor is a teljesítés időpontját a módosított esedékesség alapján kell meghatározni.

A módosított esedékességi időpont az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpont, ezért a teljesítés időpontja a módosított esedékességi időpont, azaz 2020. április 5-e.