Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és több esedékességi időpont esetén, amely(ek)eta felek utólag módosítottak

1. példa
2020. január 1-jétől „X” Kft. óradíjas adótanácsadói tevékenységet végez „Y” Kft. részére.
A szerződés szerint „X” Kft. naptári hónaponként összesíti a teljesített munkaóráit, amely alapján megállapított díjazásra jogosult.
Jelen esetben az elszámolási időszak naptári hónap, az elszámolási időszak utolsó a naptári hónap utolsó napja.

A szerződésben a felek a következőket kötötték ki:

  • az elszámolási időszakot követő 15 napon belül az elszámolási időszakra vonatkozóan egyeztetik egymástól függetlenül vezetett munkaóra-nyilvántartásaikat;
  • a munkaórák egyeztetését követő 15 napon belül, a felek által közösen rögzített munkaórák alapján számított díjazásról „X” Kft. kiállítja a számlát, amelyet ezen időszakon belül köteles „Y” Kft. részére átadni;
  • „Y” Kft. a számla ellenértékének 50 %-át annak igazolt átvételét követő 15 napon belül kiegyenlíti, a fennmaradó 50 %-át pedig 30 napon belül.

Tegyük fel, hogy 2020. január hónapra vonatkozóan a munkaórák egyeztetése 2020. március 10-én történt meg, „X” Kft. a megállapított díjazás 50 %-ról a számlát 2020. április 10-én állította ki, amelyet „Y” Kft. ugyanazon a napon át is vett. „X” Kft. a számlán fizetési határidőként 2020. április 25-ét tüntette fel. „X” Kft. a megállapított díjazás fennmaradó 50 %-ról 2020. április 10-én úgyszintén kiállította a számlát, amelyen fizetési határidőként 2020. május 10-ét tüntette fel.

A példában vázolt esetben a szerződésben foglalt kitételekből korábbi esedékességi időpont következne. Azonban a munkaórák késedelmes elszámolásából következően az esedékesség időpontja a felek közös akarata folyamán módosult („Y” Kft. az „X” Kft. által módosított fizetési határidőt elfogadta). A teljesítés időpontjának meghatározásánál a módosított esedékességi időpontot kell alapul venni. A módosított esedékességi időpont az elszámolási időszak utolsó napját (2020. január 31.) követő 60. napnál, azaz 2020. március 31-nél későbbi időpont. Ebből adódóan a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, azaz 2020. március 31-e. „X” Kft-nek mindkét számlán ezt az időpontot kell a teljesítés napjaként szerepeltetni.

2. példa
„X” Kft. tulajdonát képező üzlethelyiséget bérbe adja „Y” Kft. részére 2020. január 1-jétől.
A szerződésben a felek havi bérleti díjat határozták meg.

A felek által kötött szerződés szerint a bérleti fizetési ütemezése a következő.

„Y” Kft. a bérleti díj 50 %-át a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, továbbá „X” Kft. a havi bérleti díjról a számlát a tárgyhónap 5. napjáig köteles kiállítani.

„Y” Kft. a bérleti díj fennmaradó 50 %-át a tárgyhónap 25. napjáig köteles megfizetni, továbbá „X” Kft. a havi bérleti díjról a számlát a tárgyhónap 15. napjáig köteles kiállítani.

Tegyük fel, hogy „X” Kft. 2020. január havi bérleti díj első részletéről a számlát 2020. január 15-én állítja ki, s a késedelmes számlázására tekintettel a számlában fizetési határidőként 2020. január 25-ét tünteti fel.

Ebben az esetben a 2020. január havi bérleti díj első részletének vonatkozásában a teljesítés időpontját a módosított esedékesség alapján kell meghatározni.

A módosított esedékességi időpont továbbra is megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, valamint a számla kiállítására is az elszámolási időszak utolsó napját megelőzően került sor, így a teljesítés időpontja megegyezik a számla keltével.

Tegyük fel, hogy „X” Kft. 2020. január havi bérleti díj első részletéről a számlát 2020. január 25-én állítja ki, s a késedelmes számlázására tekintettel a számlában fizetési határidőként 2020. február 5-ét tünteti fel.

Ebben az esetben a 2020. január havi bérleti díj második részletének vonatkozásában a teljesítés időpontját a módosított esedékesség alapján kell meghatározni, ezt az időpontot köteles „X” Kft. a 2020. január havi bérleti díj első részletéről kiállított számlán teljesítési időpontként feltüntetni.

A módosított esedékességi időpont az elszámolási időszak utolsó napját (2020. január 31.) követő 60. napnál, azaz 2020. március 31-nél korábbi időpont. Ebből adódóan a teljesítés időpontja az esedékesség napja, azaz 2020. február 5-e, ezt időpontot köteles „X” Kft. a 2020. január havi bérleti díj második részletéről kiállított számlán teljesítési időpontként feltüntetni.