Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak esetén, ha az ügylet teljesítője jogutód nélkül megszűnt

Amennyiben az Áfa tv. 58. § (1), (1a) bekezdés alapján megállapított teljesítési időpont a jogutód nélküli megszűnés időpontja utáni napra esik, akkor a teljesítés időpontja a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap. Ezt a szabályt az Áfa tv. 58. § (5) bekezdése tartalmazza.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése az alapszabályt foglalja magában, amely szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja.

Az előző példák szemléltették az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazását.

Ez a szabály nem irányadó a jogutóddal történő megszűnésnél. 

A jogutód nélküli megszűnés nem valósul meg a tevékenység szüneteltetése esetén, így ez a szabály ebben az esetben sem irányadó. 

Tevékenység szüneteltetése esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 15. § (1) bekezdésében foglalt szabályt kell alkalmazni, amely szerint ezen időszak alatt is teljesíteni kell az áfafizetési kötelezettséget. Ez a következőket jelenti. Ha az Áfa tv. 58. § (1), (1a) bekezdés szerint megállapított teljesítési időpont a szüneteltetés időszakára esik, akkor ettől függetlenül a fizetendő áfát a teljesítés időpontját magában foglaló bevallási időszakban kell elszámolni (feltételezve, hogy az adófizetési kötelezettség halasztására az Áfa tv. 61. §-a alapján nincs lehetőség, illetve az ügylet teljesítője nem választotta a pénzforgalmi adózást).

Példa
Nagy János egyéni vállalkozó tanácsadói szolgáltatást nyújt a „Ügyfél” Kft. részére. 
A szerződés szerint a felek havi időszakra meghatározott fix összegű megbízási díjban állapodtak meg.
Nagy János 2021. január 29-én bejelentette egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntetését.
Nagy János egyéni vállalkozó 2021. január 29-én, a bejelentés napján szűnt meg.
Nagy János 2020-ban, 2021-ben havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.

A következő esetekben a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1), (1a) bekezdése alapján kell meghatározni, s ehhez képest kell megállapítani, hogy ezen időpont a jogutód nélküli megszűnés időpontját követő napra esik-e. Ha igen, akkor a teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § (5) bekezdése alapján 2021. január 28-a.

a) eset: 

„Ügyfél” Kft. a havi megbízási díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig köteles megfizetni.

A teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni.

Amennyiben Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjról nem állít ki számlát 2021. január 27-ig, akkor a teljesítés időpontja 2021. január 28-a. Ennek megfelelően Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat terhelő áfát az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásában köteles bevallani.

Tegyük fel, hogy Nagy János a 2021. január hónapra szóló számlát a meghatározott fix összegű megbízási díjról kiállította 2020. december 10-én. Ekkor a megbízási díjat terhelő áfát 2020. december havi áfa bevallásában köteles elszámolni.

Tételezzük fel, hogy a felek a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat csökkentik, mivel Nagy János szolgáltatását nem a hónap egészében nyújtotta.

Ebben a módosító számlát ki kell állítani a vállalkozói tevékenység megszűnését megelőzően.

A módosító számla kizárólag az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásban lehet elszámolni.

2020. december hónapra és azt megelőző hónapokra vonatkozó megbízási díjnál ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mivel az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése szerinti teljesítési időpont (legkésőbb a hónap utolsó napja) a jogutód nélküli megszűnés napját megelőzi.

b) eset: 

„Ügyfél” Kft. a havi megbízási díjat a tárgyhónap 20. napjáig köteles megfizetni.

A teljesítés időpontját ugyancsak az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni.

Amennyiben Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjról nem állít ki számlát 2021. január 27-ig, akkor a teljesítés időpontja 2021. január 28-a. Ennek megfelelően Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat terhelő áfát az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásában köteles bevallani.

Tegyük fel, hogy Nagy János a 2021. január hónapra szóló számlát a meghatározott fix összegű megbízási díjról kiállította 2021. január 10-én. Ekkor a teljesítés időpontja 2021. január 10-e.

Tételezzük fel, hogy a felek a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat csökkentik, mivel Nagy János szolgáltatását nem a hónap egészében nyújtotta.

Ebben a módosító számlát ki kell állítani a vállalkozói tevékenység megszűnését megelőzően.

A módosító számla alapján a csökkentett megbízási díjat terhelő áfát kell bevallani az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásban.

2020. december hónapra és azt megelőző hónapokra vonatkozó megbízási díjnál ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mivel az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése szerinti teljesítési időpont (legkésőbb a hónap utolsó napja) a jogutód nélküli megszűnés napját megelőzi.

c) eset: 

„Ügyfél” Kft. a 2021. január havi megbízási díjat az egyéni vállalkozás megszűnését megelőző napig köteles megfizetni (feltételezve, hogy Nagy János előzetesen jelzi az „Ügyfél” Kft. felé, hogy vállalkozási tevékenységét melyik napon szünteti meg).

Ebben az esetben a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni, mivel az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját nem előzi meg, vagy nem azt követő időpontra esik.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja. 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjnál a a teljesítés időpontja 2021. január 28-a. Ennek megfelelően Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat terhelő áfát az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásában köteles bevallani.

2020. december hónapra és azt megelőző hónapokra vonatkozó megbízási díjnál ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mivel az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése szerinti teljesítési időpont (a hónap utolsó napja) a jogutód nélküli megszűnés napját megelőzi.

d) eset: 

„Ügyfél” Kft. a havi megbízási díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

A teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja alapján kell meghatározni.

Az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a teljesítés időpontja az esedékesség napja.

2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjnál a a teljesítés időpontja 2021. január 28-a. Ennek megfelelően Nagy János a 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat terhelő áfát az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásában köteles bevallani.

2020. december hónapra és azt megelőző hónapokra vonatkozó megbízási díjnál ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mivel az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti teljesítési időpont (esedékesség napja) a jogutód nélküli megszűnés napját megelőzi.

e) eset: 

„Ügyfél” Kft. a havi megbízási díjat 2021. január 28-tól számított 90. napig köteles megfizetni. Előző hónapok esetében az esedékesség a tárgyhónap utolsó napjától számított 90. nap.

A teljesítés időpontját úgyszintén az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja alapján kell meghatározni.

Az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, ha az esedékesség ezt követő időpontra esik.

2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszaknál az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap 2021. március 28-a. 

2020. december hónapra vonatkozóan az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap 2021. március 1.

2020. november hónapra vonatkozóan az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap 2021. január 29-e.

Az említett időszakok esetében a teljesítés időpontja a jogutód nélküli megszűnés napját megelőző napot követő időpontra esne.

Emiatt nem az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja, hanem az Áfa tv. 58. § (5) bekezdése alapján kell a teljesítés időpontját meghatározni.

Ennek megfelelően Nagy János a 2020. november havi, 2020. december havi és 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási díjat terhelő áfát az utolsó, 2021. január 1-jétől 2021. január 28-ig terjedő időszakra vonatkozó áfa bevallásában köteles bevallani.

2020. október hónapra és azt megelőző hónapokra vonatkozó megbízási díjnál ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mivel az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti teljesítési időpont (elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap) a jogutód nélküli megszűnés napját megelőzi.