Példák előleg teljesítésére bérbeadási szolgáltatást és havi bérleti díjat alapul véve


1.2020.01.15.2019.12.28.2020.01.15.2020.01.05.Nem2020.01.hó
2.2020.01.15.2020.01.08.2020.01.08.2020.01.05.Nem2020.01.hó
3.2020.01.15.2020.01.20.2020.01.20.2020.01.15.Igen2020.01.hó
4.2020.01.15.2020.01.15.2020.01.15.2020.01.13.Nem2020.01.hó
5.2020.01.20.2020.02.05.2020.01.31.2020.01.25.Igen2020.01.hó
6.2020.02.15.2020.02.05.2020.02.15. 2020.02.10.Nem2020.01.hó
7.2020.01.20.2020.01.15.2020.01.152020.01.15.Nem2020.01.hó
8.2020.03.16.2020.02.29. 2020.03.16.2020.03.18.Nem2020.01.hó
9.2020.04.15.2020.03.04.2020.03.31.2020.03.23.Nem2020.01.hó
10.2020.01.31.2020.01.20.2020.01.31.2020.01.25.Nem2020.01.hó
11.2020.01.31.2020.01.20.2020.01.31.2020.02.05.Nem2020.01.hó
12.2020.01.31.2020.01.20.2020.01.312020.01.31.Nem2020.01.hó
1.A teljesítés időpontja az esedékesség napja, ezért fogalmilag kizárt előleg fizetése, tehát a 2020. január 5-én fizetett összeg nem minősül előlegnek.
2.Tekintettel arra, hogy az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, ezért a teljesítés időpontja a számla kelte, mivel az elszámolási időszak utolsó napja előtt kiállításra került. A bérlő részéről 2020. január 5-én fizetett bérleti díj előrefizetett bérleti díjnak minősül, mivel a bérleti szerződés alapján nem kötelezett 2020. január 8-át – mint az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont – megelőzően bérleti díj fizetésére. A bérbeadó azáltal, hogy a számlát az esedékesség előtt kiállította, lehetetlenné tette, hogy a bérlő részéről előleg fizetésére kerüljön sor.
3.Tekintettel arra, hogy az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, ezért a teljesítés időpontja a számla kelte, mivel az elszámolási időszak utolsó napja előtt kiállításra került. A bérlő részéről 2020. január 15-én fizetett bérleti díj előlegnek minősül, mivel a bérleti szerződés alapján kötelezett 2020. január 20-át – mint az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont – megelőzően bérleti díj fizetésére. A bérbeadó azáltal, hogy a teljesítésről szóló számlát (ún. végszámlát) az esedékesség után állította ki, lehetővé tette, hogy a bérlő részéről előleg fizetésére kerüljön sor. A bérbeadó a bérlőtől kapott előlegről számlát köteles kiállítani, amelyen a teljesítés időpontjaként 2020. január 15-ét köteles feltüntetni. Az adóhatóság jogértelmezése szerint 100 %-os előlegnél bizonyos feltételek teljesítése esetén (lásd később) végszámla kiállítása nem kötelező.
4.Tekintettel arra, hogy az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, ezért a teljesítés időpontja a számla kelte, mivel az elszámolási időszak utolsó napja előtt kiállításra került. A bérlő részéről 2020. január 13-án fizetett bérleti díj nem minősül előlegnek, mivel a bérleti szerződés alapján nem volt kötelezett 2020. január 15-ét – mint az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont – megelőzően bérleti díj fizetésére. A bérbeadó azáltal, hogy a számlát kiállította az esedékesség napján, nem tette lehetővé, hogy a bérlő részéről előleg fizetésére kerüljön sor.
5.Tekintettel arra, hogy az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, az elszámolási időszak utolsó napja a teljesítés időpontja, mivel az elszámolási időszak utolsó napja előtt a teljesítésről szóló számla (ún. végszámla) nem került kiállításra. A bérlő részéről 2020. január 25-én fizetett bérleti díj előlegnek minősül, mivel a bérleti szerződés alapján kötelezett 2020. január 31-ét – mint az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot – megelőzően bérleti díj fizetésére. A minősítés szempontjából lényegtelen, hogy a fizetésre a felek által meghatározott fizetési határidőt megelőzően, vagy azt követően került-e sor. A bérbeadó azáltal, hogy a számlát az esedékesség után állította ki, lehetővé tette, hogy a bérlő részéről előleg fizetésére kerüljön sor. A bérbeadó a bérlőtől kapott előlegről számlát köteles kiállítani, amelyen a teljesítés időpontjaként 2020. január 25-ét köteles feltüntetni. Az adóhatóság jogértelmezése szerint 100 %-os előlegnél bizonyos feltételek teljesítése esetén (lásd később) végszámla kiállítása nem kötelező.
6.Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, ezért a 60 napos szabály az irányadó. Mivel az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál korábbi időpont, ezért a teljesítés időpontja az esedékesség napja. A bérlő részéről előleg fizetésére nem kerülhet sor, mivel nem kötelezett az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont előtt bérleti díj fizetésére. Ennek következtében az esedékesség előtt fizetett bérleti díj előrefizetett bérleti díjnak minősül. 
7.Ugyanaz a magyarázat, mint 5. esetnél, azzal az eltéréssel, hogy az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában fizetett pénzösszeg nem minősül előlegnek.
8.Ugyanaz a magyarázat, mint 6. esetnél, azzal az eltéréssel, hogy az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont után fizetett pénzösszeg nem minősül előlegnek.
9.Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, ezért a 60 napos szabály az irányadó. Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi időpont, ezért a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap. A bérlő részéről előleg fizetésére nem kerülhet sor, mivel nem kötelezett az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont előtt bérleti díj fizetésére. Tehát a bérlő által 2020. március 23-án fizetett bérleti díj nem előleg, hanem előrefizetett bérleti díj.
10.Tekintettel arra, hogy az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napjára esik, ezért a teljesítés időpontja az alapszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja. A bérlő részéről előleg fizetésére nem kerülhet sor, mivel nem kötelezett az elszámolási időszak utolsó napja – mint az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont – előtt bérleti díj fizetésére. Tehát a bérlő által 2020. január 25-én fizetett bérleti díj előrefizetett bérleti díj.
11.Ugyanaz a magyarázat, mint 10. esetnél, azzal az eltéréssel, hogy az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont után fizetett pénzösszeg nem minősül előlegnek.
12.Ugyanaz a magyarázat, mint 11. esetnél, azzal az eltéréssel, hogy az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontban fizetett pénzösszeg nem minősül előlegnek.

A 2., 3. és 5. esetből levonható az az általános következtetés, hogy az előzőekben leírtakkal összhangban a bérlő részéről kizárólag akkor valósulhat meg előleg fizetése, ha az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, valamint a bérbeadó az adott elszámolási időszakra vonatkozó bérleti díjról szóló számlát az esedékesség időpontját követően állítja ki.

A 4. eseten keresztül belátható, miszerint az említett helyzetben (az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi) a bérbeadó azzal kerülheti el, hogy részére a bérlő előleget fizethessen, ha a számlát legkésőbb az esedékesség napján kiállítja.

A 7. eset azt szemlélteti, miszerint az említett helyzetben (az esedékesség időpontja az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi) a bérbeadó azzal is elkerülheti, hogy részére a bérlő előleget fizessen, ha a számlát a pénzmozgás időpontjával egyidejűleg (banki jóváírás, vagy az átvétel napján) kiállítja.

Amennyiben az esedékesség az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, akkor a bérlő részéről akkor sem történhet előleg fizetése, ha az elszámolási időszak utolsó napját megelőzően kiállított számla kézhez vételét követően, vagy számla hiányában legkorábban az elszámolási időszak utolsó napján teljesít fizetést.

Tegyük fel, hogy a felek az esedékesség időpontját az elszámolási időszak utolsó napjában, vagy azt követő időpontban határozták meg.  Ekkor az előleg fogalmából adódóan a teljesítés időpontjára vonatkozó szabályok alapján sem fizethet előleget a bérlő a bérbeadó részére.

A bérbeadó azzal is elkerülheti, hogy részére a bérlő előleg fizessen, ha a bérlővel közösen az esedékesség időpontját az elszámolási időszak utolsó napjában, vagy azt követő időpontban határozzák meg.