Pokročilá práce s objekty

Ve druhé lekci se podrobněji zaměříme na možnosti vkládání, úpravy a formátování grafických objektů. Poradíme vám, jak si můžete během několika minut vytvořit uživatelské fotoalbum a jednotlivé snímky opatřit textem. Budeme se také zabývat formátováním obrazců a ukážeme si možnosti práce s různými efekty. Prezentujete-li rádi výsledky své práce, jistě oceníte návody na pokročilé využití tabulky, grafu či diagramu. Neopomeneme ani podnětné rady k úpravě velikosti objektů, zobrazení pravítka či mřížky a ke správnému rozmístění na snímku. V powerpointové prezentaci je totiž velmi důležitá nejen funkční, ale i estetická povaha sdělovaného obsahu.

Také tato lekce je zpracována velice prakticky, obsahuje řadu otázek a odpovědí, názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a doprovodné příklady. V závěru si budete moci nově nabyté znalosti opět ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního testu z předchozí lekce.