Pokročilé úpravy textu a formátování

Cílem tohoto e-Semináře, jak už jeho název napovídá, je pomoci vám efektivněji a rychleji pracovat v textovém editoru Word.

V první lekci se podrobněji zaměříme na možnosti vkládání speciálních znaků a symbolů, pokročilé formátování textu, rozšířené možnosti vkládání objektů ze schránky systému Office, možnosti rychlé orientace v rozsáhlém dokumentu, pokročilé vyhledávání a nahrazování pomocí zástupných znaků, používání stylů, členění dokumentu do oddílů a na sloupcovou sazbu.

Výklad je zaměřen velice prakticky: poskytne vám názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a také doprovodné příklady. V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.