Povinnost inventarizace, přehled právních předpisů a základních pojmů

S opakovanou povinností provádět inventarizaci se setkává každá účetní jednotka. Pravidelně se dotýká i zaměstnanců, jež může jejich zaměstnavatel provedením inventarizace pověřit. S termínem „inventarizace“ a „inventura“ přicházejí do styku rovněž občané v běžném životě. (V laické mluvě se často používá nesprávný pojem „inventura“, který však ve skutečnosti označuje pouze jednu z fází celého procesu inventarizace.)

Cílem tohoto e-learningu je představit vám povinnosti vztahující se k inventarizaci majetku a závazků podle platných právních předpisů a doporučit vám vhodné postupy pro její efektivní organizaci.

V první lekci se podrobněji zaměříme na:

  • objasnění základních pojmů souvisejících s danou problematikou,
  • zákonem stanovenou povinnost provádět inventarizaci u tzv. vybraných účetních jednotek, mezi které patří i příspěvkové organizace – školy
  • periodicitu inventarizace
  • přípravu celého procesu.

V závěru lekce najdete přehledné shrnutí a interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.