Pravidla evidence a záznamů o úrazech

V další lekci probereme vyhlášku 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Upřesníme, jak zaevidovat školní úraz nebo kdy má škola povinnost sepsat záznam o úraze. Zároveň si vysvětlíme, proč vůbec záznam o úraze potřebujeme a kam máme povinnost jej zaslat.