Přeměny obchodních společností bez přešlapů

Poslední lekce e-Learningu Statutár v zajetí paragrafů se zabývá právními aspekty přeměn obchodních korporací, které jsou v současné globalizované ekonomice stále častějším jevem. Společnosti mají zájem generovat co nejvyšší zisky, čehož dosahují mimo jiné prostřednictvím maximalizace svého tržního podílu v daném sektoru či odvětví a snahou o daňovou optimalizaci. Zahraniční a nadnárodní korporace prostřednictvím fúzí pronikají na nové trhy, uskupení firem prostřednictvím přeměn zjednodušují organizační strukturu v rámci skupiny, vytvářejí různé synergie závodů a společností náležejících do skupiny a optimalizují vnitřní procesy.