Příprava prezentace na profesionální úrovni

Cílem tohoto e-Learningu, jak už jeho název napovídá, je pomoci vám efektivněji a rychleji pracovat v prezentačním programu PowerPoint.

Poznámka: Kvalitní prezentace nevyžaduje jen zvládnutí pracovních postupů v prezentačním programu, ale vyplatí se využít také znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rétoriky, estetiky nebo grafiky.

V první lekci se podrobněji zaměříme na možnosti nastavení motivu snímku, změnu a úpravy rozložení snímku, zobrazení a úpravu předlohy snímků, rozdíly mezi vkládáním textu do předdefinovaných a uživatelských textových polí, možnosti vkládání dynamického textu a na práci s poznámkami pro přednášejícího.

Výklad je zaměřen velice prakticky: poskytne vám názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a také doprovodné příklady. V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Důležité

Před samotnou tvorbou prezentace v počítači je potřeba ujasnit si odpovědi na několik důležitých otázek: Komu je prezentace určena? Co je potřeba posluchačům sdělit? Jak dosáhnout pochopení prezentace? Kde bude prezentace předváděna? Jaké pomůcky budou během prezentace k dispozici? Kolik času bude na prezentaci vyhrazeno?