Promítání a příprava výstupů z prezentace

Ve čtvrté lekci si ukážeme, jak nastavit typ prezentace a vlastnosti projekce. Podrobněji se zaměříme na možnosti ovládání projekce a vytvoření automatické projekce, včetně ručního či zkušebního nastavení časování pro jednotlivé snímky. Podíváme se také, jak vytvořit vlastní prezentaci, tedy prezentaci uvnitř prezentace. Na závěr lekce si ukážeme, jak připravit tiskové podklady k prezentaci a jak ji exportovat do různých souborových formátů.

Také výklad poslední lekce je zaměřen velice prakticky: poskytne vám názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a také doprovodné příklady. V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního testu z předchozí lekce.