Průběh inventury u majetku a závazků účtovaných v účtových třídách 0 – 4 a 7, inventarizační rozdíly

Ve druhé lekci jsme se věnovali přípravě inventarizace, problematice oceňování majetku a závazků v účetnictví i v daňové evidenci a zahájili jsme popis postupu při inventuře vybraných druhů majetku a závazků na příkladech majetku včetně označení účtů podle možného účetního rozvrhu.

Ve třetí lekci se budeme dále věnovat postupu při inventuře vybraných druhů majetku a závazků u účetní jednotky a dále problematice zjištění inventarizačních rozdílů a druhům inventarizačních rozdílů.

V závěru lekce opět najdete shrnutí, jehož prostřednictvím si ověříte, že jste textu správně porozuměli.