Realizace hodnocení

Třetí lekce našeho e-Learningu o hodnocení zaměstnanců je určena jak tvůrcům systému hodnocení, tak samotným hodnotitelům. Budeme se v ní zabývat samotnou realizací hodnocení. Nacházíme se tedy ve fázi, kdy je hodnocení již připraveno, jsou stanovena hodnoticí měřítka, je navržen systém distribuce informací a návratnosti hodnoticích archů, jsou proškoleni hodnotitelé a máme stanoveno datum hodnocení.

Ukážeme si, jakým způsobem lze v praxi uplatnit hodnoticí nástroje, jakými jsou rozhovor či dotazník. Dotazník pro sebehodnocení zaměstnance je zároveň přílohou tohoto textu. Osvojíte si sadu kroků, které vám pomohou při realizaci průběhu hodnocení.

Zaměříme se zejména na realizaci hodnocení pomocí hodnoticího rozhovoru. Zdůrazníme si, jací aktéři v procesu hodnocení vystupují a jaké role zastávají. Předáme vám praktický návod, jak úspěšně vést hodnoticí pohovor. Přiblížíme si základní standardy, které nesmějí být opomenuty. Pokud totiž není dodrženo například stanovení rolí, nastavení zodpovědností při hodnocení, podpis obou stran hodnocení či archivace výsledků, vznikají zbytečné problémy a konfliktní situace.

Také na ty je třeba se dobře připravit. Z toho důvodu jsme zařadili také kapitolu o nejčastějších chybách, k nimž v praxi při realizaci hodnocení dochází. Chybět nebudou ani rady, jak se jich úspěšně vyvarovat.

V závěru lekce si opět budete moci prověřit své znalosti prostřednictvím interaktivního testu.