Rozvaha

Naučit se číst ve finančních výkazech, analyzovat data v nich obsažená a následně dokázat interpretovat výsledky této analýzy je alfou a omegou práce finančních manažerů. Nejsou to však pouze finanční manažeři, kteří se musí ve finančních výkazech orientovat. Např. každý správný obchodník by měl být schopen na základě získaných finančních výkazů určit, jak vysoký úvěrový rámec může poskytnout svým odběratelům, aniž by usínal se strachem z nejistoty, zda bude jeho obchodní partner schopen dostát svým závazkům, či nikoli. Stejně tak majitel firmy, pracovník marketingu nebo nákupčí musí být schopen udělat si rychlý obrázek o finančním zdraví své nebo partnerské organizace. Následující text je sestaven s cílem přiblížit způsob, jakým jsou finanční výkazy koncipovány a jak se v nich orientovat.