Sociální předpisy a práce s daty z digitálních tachografů

Cílem 3. lekce je seznámit vás s jednotlivými předpisy obsahujícími požadavky na dobu řízení, bezpečnostní přestávku a dobu odpočinku, s rozsahem působností, upozorněním na některá úskalí jejich výkladu a současně také s požadavky na formu a prostředek vedení záznamu o činnosti řidiče.

Sociální předpisy v silniční dopravě sledují zejména zlepšení pracovních podmínek řidičů, harmonizaci podmínek hospodářské soutěže a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Děje se to formou stanovení pravidel pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a cestujících. Jedná se zejména o níže uvedené předpisy s následujícím rozsahem působnosti.