Spolupráce při úpravách dokumentu a příprava výstupů

Závěrečná lekce e-Semináře se věnuje zejména finálním úpravám dokumentu. Naučíme se v ní mimo jiné pracovat s citacemi a kontrolovat pravopis nastaveného jazyka. Zaměříme se také na možnosti spolupráce při tvorbě či připomínkování dokumentů formou revizí a komentářů. Osvojíme si velmi praktickou dovednost vnořování externího textu do hlavního dokumentu a jeho údržbu. Aby vám vaši práci nemohl nikdo neopatrnými zásahy poškodit, ukážeme si, jak lze dokument zabezpečit.

Na závěr je pro vás opět připraveno kontrolní cvičení, jehož vypracováním dokončíte úpravu zdrojového dokumentu z 1. lekce. Porovnáním jeho původní a konečné podoby se můžete sami přesvědčit o svých čerstvě nabytých pokročilých dovednostech.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního cvičení z předchozí lekce.